Skip to main content

Kurumların basında yansıma alabilmeleri için belirli kurallara uyarak hazırladıkları metin, görsel ve videolardan oluşan informatik içeriklere basın bülteni deniyor. Etkili bir online itibar yönetimi için basın bültenlerinin nasıl hazırlanması gerektiğine yazımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Bundan önce ise basın bülteni nedir sorusuna daha net bir cevap vererek yazımıza giriş yapalım.

Basın Bülteni Nedir?

Basın bülteni iş dünyasında önemli yere sahip kişiler, projeler veya firmalarla alakalı haber değerine sahip konuların basın organlarına gönderilmesi süreçlerinde kullanılan bir iletişim yöntemidir. Bu konuda Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin bir açıklaması da bulunmaktadır. Bu açıklamaya göre basın bültenleri hedef kitlelerin algılarını yönlendirme konusunda son derece etkili iletişim araçlarıdır. Bu açıklama bağlamında basın bültenlerinin halkla ilişkiler çalışmaları için taşıdığı önemin ne kadar kritik olduğu daha net anlaşılabilir. Basın bültenleri dijital PR çalışmalarının ayrılmaz birer parçalarıdır. Bu sebeple online itibar yönetimi süreçlerinde basın bültenlerinin özenle hazırlanması son derece kritik bir öneme sahiptir.

Çevrimiçi Basın Bülteni Nedir?

Çevrimiçi Basın Bülteni Nedir?

Çevrimiçi Basın Bülteni Nedir?

Çevrimiçi basın bültenleri, dijital PR çalışmalarının en önemli iletişim araçlarındandır. Kurumsal firmaların çevrimiçi imajlarını inşa etmek veya iyileştirmek için etkili söylemlere ve hikayelere ihtiyaçları bulunmaktadır. Firmaların online itibar yönetimi konusunda kendilerini en iyi şekilde anlatabilmelerine yardımcı olabilme konusunda çevrimiçi basın bültenlerinden daha etkili bir silah bulunmamaktadır. Çevrimiçi basın bültenleri sayesinde kitlelerin algılarını etkilemek suretiyle kurumsal imajınızı istediğiniz şekilde inşa edebilirsiniz.

Çevrimiçi basın bültenleri sayesinde hedef kitlelere zaman ve mekan kısıtlamasına bağlı olmadan doğru anda ulaşabilmek oldukça mümkündür. Çevrimiçi basın bülteni nedir sorusunu geleneksel basın bültenleri ile kıyaslayarak cevaplayacak olursak uygulama konusunda birtakım farklılıklar da kendisini gösterecektir. Bu bağlamda geleneksel basın bültenlerinin aksine çevrimiçi basın bültenlerinin arama motorlarıyla optimize edilmeleri şarttır. Aslında çevrimiçi basın bültenleri ile geleneksel basın bültenleri hem oluşum hem de içerik bakımından oldukça benzer özelliklere sahiptirler. Aradaki farklılık ise çevrimiçi içeriklerin daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi bakımından SEO çalışmalarının çevrimiçi basın bültenlerine de uygulanmasından kaynaklanmaktadır.

Dijital Halkla İlişkiler (Dijital PR) Nedir?

Dijital Halkla İlişkiler Nedir?

Dijital Halkla İlişkiler Nedir?

Çevrimiçi basın bülteni nedir sorusunu da yanıtladığımıza göre artık dijital halkla ilişkiler konusuna geçebiliriz. Dijital halkla ilişkiler kapsamında kurumların ve firmaların çevrimiçi itibarlarını artıracak stratejiler geliştirilir ve çevrimiçi ortamlarda uygulanır. Dijital halkla ilişkiler çalışmaları standart basın bülteninin ötesine geçerek bir markanın mesajını güçlü hikaye anlatımıyla birleştirmeyi amaçlar. Bu sayede de en üst düzey yayıncılarda çevrimiçi kapsama alanı elde eder.

Dijital halkla ilişkilerin kurumları pazarlama hedeflerine ulaştırabilmek için SEO stratejileriyle yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda dijital PR genel içerik pazarlama stratejinize entegre edildiğinde bu hedeflerin gerçekleştirilmesi hiç de uzak bir ihtimal değil. Dijital halkla ilişkiler ekibi geniş kitlelere sahip yüksek otoriteli web sitelerinde yayınlanan kaliteli içerikler elde etmeyi amaçlar. Bunun için editörler, gazeteciler ve influencerlarla irtibat kurar. Dijital etkinlikler kurgular ve bu etkinlikleri yönetir, konukların ağırlanması, memnuniyeti gibi konularla da ilgilenir. Ayrıca kurumun basın ve sosyal topluluklarla olan ilişkisini yönetir. Basına yönelik verilecek olan demeçleri hazırlar, oluşabilecek krizlere yönelik önceden önlemler alarak kriz yönetimi sürecini yönetir.

Online PR Araçları Nelerdir?

Online PR Araçları Nelerdir?

Online PR Araçları Nelerdir?

Dijital PR çalışmaları da her çevrimiçi çalışma gibi birçok araçtan destek almaktadır. Bu araçlar dijital PR için hazırlanacak içerikleri analiz ederek en uygun stratejileri oluşturabilme konusunda çok büyük katkılar sağlar. Dijital PR araçları sayesinde online itibar yönetimi daha kolay ve daha işlevsel bir nitelik kazanmaktadır. Haydi şimdi de en önemli dijital PR araçlarının neler olduklarını sizlerle paylaşalım. Günümüzde kurumların en çok kullandıkları dijital PR araçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Business Wire
  • BuzzStream
  • BuzzSumo
  • Cision
  • Critical Mention
  • HARO
  • Muck Rack
  • Meltwater
  • SEMrush
  • Prowly

Güncel medya takibi konusunda global distribütörlüğünü üstlendiğimiz monitoring yazılımımızla tanışmak ister misiniz? Dünya genelinde tüm web sitelerinde, sosyal ağlarda hakkınızda çıkan en ufak bilgi kırıntısına dair detaylı raporlar sunabiliyoruz. 

Basın Bülteni Nasıl Yazılır?

Basın bülteni nedir sorusunu cevaplamışken bir basın bülteninin nasıl yazılacağına da değinmemek olmazdı. O halde şimdi sizler için bir basın bülteninin nasıl yazılması gerektiğini de adım adım paylaşalım. Bir basın bülteni yazarken ilk olarak okuyucuların dikkatini çekecek ve akılda kalabilecek bir başlık bulmanız gerekmektedir. Ardından basın bültenin yazılma sebebini kısaca açıklayan 5N 1K olarak da bilinen giriş bölümünüzü hazırlayın. Bu bölümden sonra gelen gelişme kısmı ise basın bülteninizin ana gövdesidir. Basın bülteninizin gelişme kısmını da hazırladıktan sonra bu kısmı hazırlarken faydalandığınız kaynakları da belirtmeyi unutmayın. Ayrıca basın bülteninizi daha ilgi çekici bir hale getirmek için alıntılara da başvurabilirsiniz. Genel olarak basın bültenleri ters piramit metoduyla yazılır. Yani en önemli kısımlar en üstte, önemsiz detaylar daha aşağıda yer alırlar. Son olarak basın bültenini hazırlayan kuruma ait bilgileri de kısa bir paragraf içerisinde paylaşmanız uygun olacaktır.

İlgili Makale: İçerik Oluşturmada Başarı Nasıl Yakalanır?

Hangi Konularda Basın Bülteni Hazırlanır?

Kurumların çevrimiçi itibar yönetimi çalışmalarında basın bültenlerinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu açıkladık. Peki basın bültenleri ne gibi konular için hazırlanabilir? Firmanızın veya bir çalışanınızın kazandığı bir ödül, bir basın bülteni hazırlamak için iyi bir sebep olabilir. Bununla birlikte ürün lansmanları da basın bültenlerinin en yaygın konuları arasında yer almaktadır. İşletmenizle ilgili yatırım haberleri de şüphesiz ki kitlenizin ilgisini çekebilecek nitelikte haberlerdendir. Bu bağlamda kurumunuz bünyesinde satın alma yoluyla gerçekleşen yeni ortaklıkları da bir basın bülteni yoluyla kitlenize duyurabilirsiniz. Firmanızı yakından takip eden kitlelerin ilgisini çekebilecek bir diğer konu da kurumunuzun dahil olacağı etkinliklerdir. Bununla birlikte basın bültenleri büyük kriz anlarında kurumunuzun itibarını kurtarmak için faydalanabileceğiniz en etkili yöntem olabilir.

Basın Bülteni Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bir basın bülteni hazırlarken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli husus bulunmaktadır. Bu hususların başında ise 5N 1K’yı eksiksiz bir şekilde cevaplamak yer alır. 5N 1K nedir? 5N 1K basın bülteninizde ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman ve kim sorularına cevap verdiğiniz giriş kısmıdır. Bunun ardından bir basın bülteni hazırlarken doğal ve gramer hatalarından arındırılmış bir dil tercih etmelisiniz. Basın bülteniniz kısa ve abartıdan uzak olmalıdır. Bir basın bülteni hazırlarken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli husus ise müşteri odaklı hikayelere yer vermeye özen göstermektir. Daha açık ifade etmek gerekirse basın bültenleri reklam metinlerinin iletildiği bir mecra değildir. Bültenlerde marka kendi kendini övücü kalıplar kullanmaktan kaçınmalıdır. Türkiyenin en iyi şirketlerinden biri gibi ifadeler bültenin doğrudan yayınlanmaması için yeterlidir. Basın bültenini alan gazeteciler içeriği okuyucularını bilgilendirmek için kullanmak ister, reklam yapılması için değil.

Basın Bülteni ile Türleri Nelerdir?

Online itibar yönetimi kapsamında sıklıkla tercih edilen bir iletişim metodu olan basın bültenlerinin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse kurumlar, sektörleri ile ilgili gerçekleştirmiş oldukları araştırmaları kitlelerine duyurabilmek için araştırma bültenlerini kullanırlar. Bununla birlikte iş dünyasına yeni giriş yapan işletmeler de bir şirket kuruluş bülteni yoluyla kuruluşlarını duyurur. Bir basın bülteni hazırlamak için en iyi sebeplerden birisi de şirketlerin birleşme haberleridir. Bu haberleri duyurmak için hazırlanan bültenlere ise şirket birleşme bültenleri adı verilmektedir. Sosyal sorumluluk projeleri de kitlelerin ilgisini çekebilecek bir diğer önemli konudur. Bu bağlamda gerçekleştirilecek duyurular ise bir sosyal sorumluluk projesi bülteni yoluyla yapılır.

Bir Basın Bülteni Hangi Bölümlerden Oluşur?

Kurumlar tarafından hazırlanan basın bültenleri beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden birincisi basın bülteninin başlığıdır. Basın bültenlerinin ikinci kısmı ise 5N 1K olarak da bilinen giriş kısmıdır. Bu bölümün ardından ise basın bülteninizin konusu ile ilgili ayrıntılara yer vereceğiniz gelişme kısmı gelir. Gelişme kısmından sonra da basın bülteninizi hazırlarken faydalandığınız kaynaklara ve alıntılara yer vereceğiniz bir bölüm daha hazırlamalısınız. Son olarak ise iletişim bölümünde firmanıza ait iletişim bilgilerini paylaşarak basın bülteninizi tamamlamış olursunuz.

Haydar Özkömürcü

Haydar Özkömürcü

Pazarlama Danışmanı, Growth Hacker Profesyonel kariyeri süresince dünya genelinde, General Electric, J&J, T. İş Bankası gibi 300’den fazla marka ile çalışmıştır. Sektörde aktif olarak çalışan 3000’den fazla öğrencisi bulunmakta. SEMrush Blog, Brandmap gibi sektörün öncü yayınlarında makaleler yazmakta olup, İnternet ve Teknoloji alanında Türkiye’nin en etkin kişisi seçilmiştir. Google Partneri Cremicro'nun kurucusudur. Google Ads, Semrush, Facebook Ads sertifikaları bulunmaktadır.