Skip to main content
Category

İçerik Pazarlaması

İçerik pazarlaması, markaların hedef kitlesinin dikkatini çekebilmek, onları eğitebilmek, bilinirlik sağlayabilmek amaçlı gerçekleştirdiği dijital iletişim ve pazarlama sürecidir. İçerik pazarlama ürün satışı gerçekleştirmez, hedef kitlenin dikkatini çekip satın alma işlemine yönlendirir.