Skip to main content

Son güncelleme 1 ay önce tarafından gerçekleştirildi.

Google Consent Mode, internetin gizlilik odaklı bir geleceğe doğru evrildiği bir dönemde giderek daha fazla önem kazanıyor. Google Consent Mode, web geliştiricilerine ve site sahiplerine, kullanıcıların çevrimiçi gizlilik tercihlerine saygı duyarken, aynı zamanda veri analizi ve reklamcılık faaliyetlerini sürdürebilme imkanı sunuyor. Bu sistem, kullanıcı onayını web sitelerinin analitik ve reklam araçlarıyla entegre bir şekilde yönetmeye olanak tanıyarak, GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) ve diğer gizlilik yasalarıyla uyumlu bir çözüm sağlar.

Mart 2024’ten itibaren, Google Consent Mode’un sürüm 2’nin (v2) kullanımı, Google hizmetlerini kullanan tüm web siteleri için zorunlu hale gelecek. Bu güncelleme, web sitesi veya uygulama sahiplerinin, Google’ın reklamcılık hizmetleri için veri toplama ve yeniden pazarlama amacıyla Kullanıcı Onayı Modunu uygulamalarını gerektirecek. Bu zorunluluk, web sitelerinin yasal gerekliliklere uygun olarak kullanıcı gizliliğine daha fazla saygı göstermelerini ve aynı zamanda veri toplama ve işleme faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla getirilmiştir. Konuya hakim bir Google Ads ajansı ile çalışarak sitenizin tüm gereklilikleri sağladığından emin olabilirsiniz.

Google Consent Mode Nedir?

Google Consent Mode, Google tarafından geliştirilen, web geliştiricilerinin ve site sahiplerinin, kullanıcıların çevrimiçi gizlilik tercihlerine uygun bir şekilde web sitelerinde veri toplama ve kullanma yöntemlerini yönetmelerine olanak tanıyan bir çerçevedir. Bu teknoloji, özellikle Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi gizlilik yasalarının gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Google Consent Mode, kullanıcıların çevrimiçi tercihlerine saygı duyarken, veri analizi ve hedefli reklamcılık gibi kritik işlevlerin devam etmesine imkan tanır.

Bu sistem, kullanıcılardan alınan onay durumlarına göre Google Analytics, Google Ads ve Floodlight gibi Google hizmetlerinin işlevselliğini otomatik olarak ayarlar. Kullanıcılar çerezler ve diğer izleme teknolojileri için onay vermediklerinde, Google Consent Mode bu tercihleri dikkate alarak veri toplama ve işleme yöntemlerini uygun şekilde ayarlar. Bu, kullanıcı onayı olmaksızın anonim ve agregat veri toplama gibi alternatif yöntemlerle web sitesi performans analizinin ve reklam etkinliğinin değerlendirilmesine olanak tanır.

Google Consent Mode, iki ana onay sinyali üzerine kuruludur: analytics_storage ve ad_storage. analytics_storage onayı, analitik çerezlerin kullanımını kontrol ederken, ad_storage onayı, reklamcılık ve pazarlama çerezlerinin kullanımını yönetir. Kullanıcılar bu çerezleri kabul ettiğinde, Google hizmetleri bu onaylara göre veri toplar ve işler. Kullanıcılar onay vermezse, Google Consent Mode, kullanıcı deneyimini bozmadan veri toplama işlemlerini sınırlar veya değiştirir.

Google Consent Mode’un temel amacı, web sitesi sahiplerine, kullanıcı gizliliğine saygılı bir şekilde işlerini yürütme esnekliği sunarken, aynı zamanda artan gizlilik düzenlemelerine uyum sağlama konusunda yardımcı olmaktır. Bu, kullanıcıların gizlilik haklarının korunmasına yardımcı olurken, işletmelerin de gizlilik odaklı bir çevrimiçi ekosistemde faaliyet gösterme kabiliyetlerini artırır.

Nasıl Çalışır?

Google Consent Mode, web geliştiricilerine ve site sahiplerine, kullanıcıların çerez ve izleme teknolojileri kullanımı konusunda verdikleri onaylara dayalı olarak, Google hizmetlerinin davranışlarını dinamik olarak ayarlama yeteneği sunar. Bu süreç, kullanıcıların gizlilik tercihlerini saygı duyarak veri toplama ve işleme yöntemlerini yönetmek için tasarlanmıştır. İşleyiş mekanizması, temelde kullanıcı onayı alınması ve bu onaya göre çeşitli Google hizmetlerinin (örneğin, Google Analytics ve Google Ads) nasıl davranacağının belirlenmesi üzerine kuruludur.

Onay Durumlarının Belirlenmesi

Kullanıcı bir siteyi ziyaret ettiğinde, site, çerezler ve izleme teknolojileri için onay isteyen bir onay yönetim platformu (CMP) aracılığıyla kullanıcıdan onay alır. Kullanıcının verdiği cevaplar, Google Consent Mode’a iletilir ve bu, Google’ın hizmetlerinin veri toplama ve işleme stratejilerini ayarlamasını sağlar.

Google Hizmetlerinin Dinamik Ayarlanması

Google Consent Mode, iki ana onay sinyalini kullanır: analytics_storage ve ad_storage. Kullanıcıların verdiği onaylara göre, bu modül Google Analytics, Google Ads ve diğer Google hizmetlerinin nasıl davranacağını belirler.

  • analytics_storage Onayı: Kullanıcılar analitik çerezlerin kullanımına onay verirse, Google Analytics site ziyaretleri, kullanıcı davranışları gibi verileri toplayabilir. Onay verilmezse, Google Analytics yalnızca sınırlı ve anonimleştirilmiş veri toplayabilir.
  • ad_storage Onayı: Kullanıcı reklam çerezlerine onay verdiğinde, Google Ads ve Floodlight, reklam hedefleme ve yeniden pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Onay verilmediği durumda, bu hizmetler kullanıcıya özgü reklamları gösteremez.

Veri Toplama ve İşlemenin Optimizasyonu

Kullanıcı onayı olmadan, Google Consent Mode, kullanıcının deneyimini bozmadan temel site işlevselliğini sürdürebilmek için veri toplama ve işleme yöntemlerini optimize eder. Örneğin, kullanıcı onayı olmaksızın, site trafiği ve etkileşim oranları gibi agregat ve anonimleştirilmiş veriler toplanabilir. Bu, site sahiplerinin kullanıcı deneyimini ve site performansını analiz etmeye devam etmesine olanak tanırken, aynı zamanda kullanıcıların gizlilik tercihlerine de saygı duyar.

Esneklik ve Uyum

Google Consent Mode, web geliştiricilerine ve site sahiplerine, giderek artan gizlilik düzenlemelerine uyum sağlarken, veri toplama ve işleme faaliyetlerini sürdürebilme esnekliği sağlar. Bu sistem, kullanıcıların gizlilik tercihlerine uygun şekilde dinamik olarak ayarlanabilen bir yapı sunarak, gizlilik odaklı bir çevrimiçi deneyim oluşturmayı hedefler.

Neden Önemlidir?

Google Consent Mode, web geliştiricileri ve site sahiplerine, kullanıcıların çevrimiçi gizlilik tercihlerine uygun bir şekilde veri toplama ve kullanımını yönetme imkanı sunarak, giderek artan gizlilik düzenlemelerine uyumu kolaylaştırır. Bu sistem, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve California Tüketici Gizlilik Yasası (CCPA) gibi yasal gerekliliklere uyumu sağlayarak, işletmelerin yasal riskleri ve cezaları azaltmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, kullanıcı güvenini ve şeffaflığı artırarak, marka imajını güçlendirir ve kullanıcı memnuniyetini artırma potansiyeline sahiptir.

Google Consent Mode ayrıca, kullanıcı onayına dayalı olarak reklam ve pazarlama stratejilerini dinamik olarak ayarlayarak, reklam etkinliğinin maksimize edilmesine olanak tanır. Bu, işletmelerin veri toplama ve analiz süreçlerini optimize ederek daha bilinçli kararlar almasını sağlarken, teknolojik inovasyon ve adaptasyonun bir örneği olarak, gizlilik odaklı bir çevrimiçi ekosistem oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu özellikler, Google Consent Mode’un modern dijital dünyada neden bu kadar önemli olduğunu vurgular, kullanıcı gizliliğini korurken aynı zamanda çevrimiçi işlemlerin verimliliğini ve etkinliğini artıran dengeli bir yaklaşım sunar.

Sitenizde Dikkat Etmeniz Gereken Unsurlar Nelerdir?

Google Consent Mode’un etkili bir şekilde uygulanması, kullanıcı gizliliğine saygı gösterilmesi ve veri toplama işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun hale getirilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi için sitenizde dikkat etmeniz gereken önemli unsurlar şunlardır:

Kullanıcı Onayı Mekanizması

En temel adım, ziyaretçilerinizden çerez ve izleme teknolojileri kullanımı için açık onay almak üzere etkili bir onay yönetim platformu (CMP) kurmaktır. Kullanıcıların onaylarını açık ve anlaşılır bir şekilde yönetmek, Google Consent Mode’un başarılı bir şekilde işlemesi için kritik öneme sahiptir. Kullanıcılar onaylarını ne zaman ve nasıl verdiklerini kolayca anlamalı ve istedikleri zaman tercihlerini değiştirebilmelidir.

Google Consent Mode Entegrasyonu

Google Consent Mode’u sitenize entegre etmek, teknik bir süreçtir ve doğru şekilde yapılandırıldığından emin olmak için dikkat gerektirir. Bu, Google’ın çeşitli hizmetleri için analytics_storage ve ad_storage onay sinyallerini doğru şekilde ayarlamanızı gerektirir. Bu entegrasyonun doğru bir şekilde yapılması, kullanıcı onayına dayalı olarak veri toplama ve işleme işlemlerinin uygun şekilde yönetilmesini sağlar.

Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Bilgilendirmesi

Gizlilik politikanız, kullanıcıların veri toplama, kullanım ve paylaşımı hakkında bilgilendirilmesi için temel bir araçtır. Google Consent Mode’u kullanırken, gizlilik politikanızı güncelleyerek, kullanıcıların çerez ve izleme teknolojileri konusundaki tercihlerini nasıl yönetebilecekleri hakkında net bilgiler sunmalısınız. Bu, şeffaflık sağlar ve kullanıcı güvenini artırır.

Veri Toplama ve İşleme Pratiklerinin Gözden Geçirilmesi

Google Consent Mode’un uygulanması, sitenizin veri toplama ve işleme pratiklerini gözden geçirmek için mükemmel bir fırsattır. Kullanıcı onayına dayalı olarak hangi verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığını ve saklandığını net bir şekilde belirlemek, yasal uyumluluk sağlamada önemlidir.

Sürekli İzleme ve Güncelleme

Kullanıcı davranışları ve yasal düzenlemeler zamanla değişebilir. Bu nedenle, Google Consent Mode uygulamanızın ve diğer gizlilik uygulamalarınızın sürekli olarak izlenmesi ve gerektiğinde güncellenmesi önemlidir. Bu, sitenizin her zaman mevcut en iyi uygulamalara ve yasal gerekliliklere uygun olduğundan emin olmanızı sağlar.

Sitenizde bu unsurlara dikkat etmek, Google Consent Mode’un başarılı bir şekilde uygulanmasını ve kullanıcı gizliliğine saygılı bir çevrimiçi varlık oluşturmanızı sağlayacaktır. Bu yaklaşım, kullanıcı memnuniyetini artırırken, yasal uyumluluğun sağlanmasına da katkıda bulunur.

Gerekliliği ve Avantajları

Google Consent Mode, modern web ekosisteminde giderek artan bir gereklilik haline gelmiştir. Bu, özellikle gizlilik odaklı düzenlemelerin ve kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına yönelik beklentilerin arttığı bir dönemde önemlidir. Google Consent Mode’un gerekliliği ve sunduğu avantajlar, hem kullanıcıların gizlilik haklarını koruma hem de işletmelerin çevrimiçi faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürebilme kabiliyetleri açısından değerlendirilmelidir.

Google Consent Mode, işletmelerin GDPR, CCPA ve benzeri gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu düzenlemeler, kullanıcı onayını veri toplama ve işleme faaliyetlerinin temel bir ön şartı olarak belirler. Kullanıcılar, verilerinin korunmasını ve çevrimiçi tercihlerine saygı gösterilmesini bekler. Google Consent Mode, işletmelere, kullanıcı onayını etkili bir şekilde yönetme ve bu beklentilere yanıt verme olanağı sağlar. Çevrimiçi ortamın sürekli değişen doğası, işletmelerin teknolojik yeniliklere adapte olmalarını gerektirir. Google Consent Mode, gizlilik odaklı teknolojik gelişmelere uyum sağlama konusunda işletmelere yardımcı olur.

Avantajlar

  • Veri Toplama Esnekliği: Google Consent Mode, kullanıcı onayına göre dinamik veri toplama ve işleme sağlar. Bu, işletmelerin kullanıcı onayı olmadan bile temel analitik verileri toplayabilmesine olanak tanır.
  • Reklamcılık ve Pazarlama Optimizasyonu: Kullanıcı onayını dikkate alarak reklam ve pazarlama stratejilerini ayarlama yeteneği, daha etkili hedefleme ve yeniden pazarlama kampanyaları yürütülmesine imkan tanır.
  • Şeffaflık ve Kullanıcı Deneyimi: Google Consent Mode, kullanıcıların gizlilik tercihlerini yönetmelerine olanak tanıyarak, web siteleri ve uygulamalar arasında şeffaflık ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar.
  • Marka İtibarının Korunması: Kullanıcı gizliliğine saygı göstermek ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak, marka itibarını ve kullanıcı sadakatini artırır.
  • Risksiz Çevrimiçi İşlemler: Google Consent Mode, yasal cezalardan kaçınma ve gizlilik ihlalleri riskini azaltma konusunda işletmelere yardımcı olur.

Google Consent Mode, hem kullanıcı gizliliğini korumak hem de işletmelerin çevrimiçi ortamda etkili bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, gizlilik odaklı bir çevrimiçi ekosistemi teşvik ederken, işletmelerin yasal gerekliliklere uyum sağlamasına ve kullanıcı memnuniyetini artırmasına olanak tanır.

 

Mahmut Orkun Köksalan

2022 yılından bu yana Cremicro'da SEO direktörü olarak çalışmaktadır. Google Ads, Semrush ve Google Analytics sertifikaları bulunmaktadır.

Close Menu
Skip to content