Skip to main content

PR Ajansı

Cremicro, harika şeyler yapmayı seven disiplinler arası bir PR ajansı olarak markanızın gelişimine daima katkıda bulunur. Bu açıdan iş ortaklarımızla güçlü markalar ve uzun vadeli ilişkiler kurmaya odaklanıyoruz. Fikirlerimizi öngörülebilir çözümlerin ötesinde benimsememizi sağlayan işbirlikçi, canlı ve disiplinler arası bir çalışma ortamı yarattık. İş zorluklarını iç görü, yaratıcılık, kararlılık ve ekip çalışması ile çözüyoruz. Hikayenizi dünyaya anlatmanıza, işinizi büyütmenize ve bugünden yarına daima daha iyiye evrilmenize destek oluyoruz.

Hemen Teklif Al
Pr Ajansı
Pr Ajansı
Pr Ajansı
Pr Ajansı
Pr Ajansı
Pr Ajansı

Dijital PR Ajansı

Şimdi Teklif Al

İtibar Yönetimi

Bir markanın hedef kitlesinin gözünde ne olduğuna dair iletişim faaliyetleri bir itibar yönetimi sorunu olarak görülebilir. İtibar yönetimi kavramı, bir markanın hedef kitlesi veya kullanıcıları nezdinde iyi bir konum kazanması için stratejik bir rol oynamaktadır. Bir markanın doğru iletişim araçlarıyla oluşturduğu itibar, markanın faaliyet gösterdiği sektörde güvenilir olabilmesinin ön koşuludur.

Marka Yönetimi

Marka yönetimi, marka hedefleri ve hedef gruplarıyla sürdürülebilir ve sağlam iletişim tasarlamaya yönelik önlemler için genel stratejik plandır. Tüm bu adımlar markanın ait olduğu sektör, hedef kitle ve markanın yaratmak istediği algı ile doğrudan ilişkilidir. Bu gerçeklerin rehberliğinde bu şekilde yönetilen markalar çok daha uzun yaşayabilir. Doğru yönetilen markalar, hedefledikleri online kimliğe çok kısa bir sürede ulaşabilir. Ayrıca sürdürülebilir bir algı yaratabilir.

Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişimi ister çevrimiçi ister geleneksel medya kanallarında olsun, tüm markaların büyük özen göstermesi gereken stratejik bir hamledir. Markaların hedef kitlenin gözünde istenilen yere ulaşabilmesi, sürdürülebilir ve kalıcı marka bilinirliği oluşturabilmesi için pazarlama iletişimi araçlarına dikkat etmesi gerekmektedir.

Medya İletişimi

Markaların hem kurum kültürünü hem de tasarladıkları faaliyetleri hedef kitleye açık ve anlaşılır bir şekilde anlatması gerekir. Hedef kitleniz ile markanız arasında bağ kurmanın ve sürdürülebilir iletişim kurmanın tek yolu budur. Bu istenilen iletişim etkinliğini en güçlü şekilde gerçekleştirmenin yolu ise sağlam bir medya iletişim kurgusundan geçmektedir. Medya iletişimi, markalı ürün ve hizmetlerinizle hedef kitlenize ulaşmanın en temel yollarından biridir.

Kriz İletişimi

Olası bir kriz durumunda şirketin korunmasını en üst düzeye çıkarmak ve krizin etkilerinden mümkün olduğunca kaçınmak için atılan bir dizi adımdır. Aynı zamanda krizin etkisini en kısa sürede en aza indirmeye yönelik bir iletişimdir.

Basın Bülteni Dağıtımı

Basın bültenleri, yeni medya çağında işletmelerin mesajlarını yaymaları ve onları bilgilendirmeleri için en önemli araçlardan biridir. Basın bültenleri artık şirketlerin medyada yer edinmelerinde büyük bir yardımcıdır. Bunlar, son dakika haberlerine konu olan firma ile ilgili olarak arama motorlarının etkin konumu açısından da önemli avantajlar sunmaktadır.

Marka İtibarınız İçin Medya İletişiminizi Bize Emanet Edin

Başarı; gerçek zamanlı iç görüler, akıllı stratejiler, keskin yaratıcılık, platform uzmanlığı ve çok kanallı yürütme gerektirir. Kulağa zor bir iş gibi mi geliyor? O zaman marka itibarınız için medya iletişiminizi bize emanet edin! PR ajansı olan Cremicro, ekibinizin bir uzantısı olur, diğer işletmelerle iş birliği yapar, birden fazla paydaştan görüş toplar ve geleneksel dijital medya ilişkilerini, sosyal medyayı, kanaat önderlerini, etkinlikleri ve daha fazlasını dikkate alır. En önemlisi, ajansımız bir şirketin amaç ve nihai iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Cremicro, harika şeyler yapmayı seven disiplinler arası bir PR ajansı olarak markanızın gelişimine daima katkıda bulunur. Bu açıdan iş ortaklarımızla güçlü markalar ve uzun vadeli ilişkiler kurmaya odaklanıyoruz. Fikirlerimizi öngörülebilir çözümlerin ötesinde benimsememizi sağlayan işbirlikçi, canlı ve disiplinler arası bir çalışma ortamı yarattık. İş zorluklarını iç görü, yaratıcılık, kararlılık ve ekip çalışması ile çözüyoruz. Hikayenizi dünyaya anlatmanıza, işinizi büyütmenize ve bugünden yarına daima daha iyiye evrilmenize destek oluyoruz.

PR Ajansı Nedir?

Günümüz çalışma koşulları göz önüne alındığında PR ajansı önemli bir rol oynamaktadır. Halkla ilişkiler ve reklamcılık hizmeti veren bu kurumlar sayesinde şirketler daha bilinçli hareket etmeye güçlenmekte şirketler başarıya daha da yakınlaşmakta ve sunulan projeler şirketin, kamuoyu ve onlarınki ile olan etkinliğini artırmaya yöneliktir. Bu açıdan ajanslar, şirketin genel görünümünü toplum perspektifinden olumlu bir şekilde kavramak çerçevesinde çeşitli danışmanlık hizmetleri sunar.

PR Ajansı Ne Yapar?

PR ajansı tarafından sunulan hizmetler çeşitlidir ve hedef gruplara hitap etmeyi amaçlar. Bu ajanslar, medya ilişkileri, itibar yönetimi, bilişsel yönetim, kriz iletişimi gibi birçok iletişim sürecini stratejik olarak ele alır. Bu anlamda PR ajansı, şirketlerin daha bilinçli hareket etmelerini sağlamakta ve faaliyet gösterdikleri sektörde inandırıcı resimler çizmelerine yardımcı olmaktadır. Olası krizler için önceden veya hemen uygulanan kriz iletişim programı sayesinde maddi ve manevi kayıpların önüne geçmek için çalışmaktadır. PR ajanslarının amacı, basın bülteni dağıtmak, özel haber ve röportajları incelemek, TV programlarını konuk etmek gibi pek çok etkinlik, hedef kitle ve basınla olan ilişkilerin temellerini güçlendirmekte, marka bilinirliğini ve marka sadakatini artırmaktadır. Bütün bunlar PR ajansı sayesinde profesyonel ve sistemli bir şekilde yapılır. Halkla ilişkiler araştırması, hedef kitlenize büyük ulusal veya endüstri yayınları için haber olarak mesajlar iletme konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Güçlü medya faaliyetleri sayesinde medyada daha fazla öne çıkmanızın ve hedef kitlenizi dinlemenizin önünü açar.

PR Ajansı Hizmetleri Nelerdir?

Medya iletişimi, itibar yönetimi, pazarlama iletişimi, sosyal sorumluluk, sponsorluk, etkinlik yönetimi, iç iletişim, kriz yönetimi, lobi faaliyetleri gibi birçok alan PR ajansı hizmetleri çatısı altındadır. Basın bültenleri oluşturma, basın bültenlerini ilgili medya ile paylaşma, özel haber ve röportaj faaliyetleri, basında çıkan haberleri takip etme, televizyon ve radyo programlarına ev sahipliği yapma ve daha fazlasının tüm sürecini yönetir. Şirketin medyadaki tüm yansımaları bir PR ajansının çalışmalarının sonucudur.

PR ajansı, şirket haberlerini basın sayfasında yönetmekten ve dağıtmaktan daha fazlasını yapar. Aynı zamanda şirketin iletişim dilini ve tarzını yansıtmak gibi ciddi bir görevi de üstlenirler. Kurumsal bir krizle başa çıkmak bir PR ajansının işidir. Uzman bir PR ajansı, her marka için bir kriz yönetim planı oluşturur. Bir kriz durumunda, bir kriz yönetimi stratejisi de vardır. PR ajansının kriz iletişim programı sayesinde maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bazı durumlarda, kriz fırsatlar bile yaratabilir.

Neden PR Ajansına İhtiyacınız Var?

Bir PR ajansı ile çalışmaya başladığınızda, bu konudaki bilgi ve becerilerini yıllardır geliştirmiş yetenekli ve deneyimli profesyonellerle çalışırsınız. Hali hazırda sorumluluk sahibi olan ve şirketin işini yürütmek isteyenlerin bu alanda olduğu kadar o alanda da eğitim almış PR uzmanlarından daha etkili olduğunu iddia etmek çok gerçekçi bir yaklaşım değildir.

İyi bir PR ajansı hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çeşitli kanallarda bir kuruluşun itibarını oluşturmak ve sürdürmek için doğru becerilere ve ilişkilere sahiptir. Ayrıca, halkla ilişkiler uzmanları hikaye anlatıcılarıdır. İyi bir PR ajansı, işinizi analiz etmenize, olumlu mesajları belirlemenize ve bunları olumlu medya hikayelerine dönüştürmenize yardımcı olabilir.

Ayrıca bir PR ajansı, işletmelerin kârlılıklarını etkileyen tüm bu kaynakları kullanmalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için en iyi konumdadır. İşletmeniz süper niş bir pazarda değilse, kalabalık, yerleşik ve büyük pazarlarda rekabet etmeye çalışabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir PR ajansı, işletmenizin öne çıkmasına yardımcı olan farklılaştırıcılara ve güçlü yönlere odaklanan stratejiler geliştirmenize yardımcı olur. Doğru PR ortaklarıyla, endüstride bir sıralama lideri olabilirsiniz. PR ajansı, pazar ve rakipler hakkında önemli verilerin toplanmasına da yardımcı olur. Aynı zamanda, işletmenizin tam bir resmini elde etmek için odak gruplarını, müşteri anketlerini ve diğer projeleri değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Dijital PR Nedir?

En genel tanımıyla dijital PR, internetteki işletmeleri, markaları, kurumları, ürünleri, bireyleri veya projeleri yönetmek, iyileştirmek ve geliştirmek için çevrimiçi araçların yardımını arar. Dijital PR, klasik PR çalışmaları, içerik pazarlaması, sosyal medya analizi, arama motoru analizi ve viral reklamcılık dahil olmak üzere birçok araştırma ile şekillenmiştir. Digital PR ile markalar doğrudan hedef kitlelerine ulaşır ve dijital dünya olasılığına göre marka bilincini yönetir ve araçlarla stratejileri yönetir. Dijital PR, markanızın dijital bir varlığı oluşturmak için çevrimiçi dünyayı kullanır, web siteleri arayışı öğrenir, arama ve marka bilinçlendirme yaratır.

Dijital PR Gerekli midir?

Dijital PR’ın temel amacı, markanız, kurumunuz veya ürününüz ile genel halk arasında güçlü ve sağlam bir köprü kurmak ve aralarındaki iletişimin sürekliliğini sağlamaktır. Tüm geleneksel PR çalışmalarını içeren dijital PR çalışmalarının bir diğer amacı da marka imajını dijital medya üzerinde sürdürmektir. Başka bir deyişle dijital PR, çevrimiçi itibar yönetiminde en çok kullanılan araçlardan biridir. Dijital PR’ın en önemli unsuru SEO’dur. Bu kelime arama motoru optimizasyonu anlamına gelir ve arama sayfanızda üst sıralarda yer almak için belirli anahtar kelimeleri doğru şekilde kullanabilirsiniz. Bu gibi nedenlerden dolayı dijital PR gereklidir.

Influencer PR Ne Demek?

Influencerlar, eylemleri ve eylemleriyle toplum kitlelerini etkileyen kişilerdir. Bu kişiler ne yaparsa yapsın herkes onu yakından takip eder. Aslında toplumun gözünde bir nevi bilirkişi görüşüne sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı tanıtımlarda, açılışlarda veya çeşitli iş organizasyonlarında markalarını ve hizmetlerini ön plana çıkarmak için şaşırtan insanların verdiği destek son derece büyüktür.

Sonuç olarak influencer pazarlama, marka bilinirliğini daha geniş bir kitleye yaymanın ve pazarlama kazanma oranınızı artırmanın en etkili yoludur. Günümüzde dijital ve kitle iletişim araçlarını aktif olarak kullanan şirketler, kâr marjlarını ikiye veya üçe katlama fırsatına sahipler. Bunun temel nedeni ise influencerlerin çok ciddi bir kitleye sahip olması ve birkaç dakikalık kısa bir videonun markayı hatırlatabilmesidir.

Basın Bülteni Nedir?

Basın bülteni, bir şirket, kurum, kuruluş, yönetim grubu veya ticari şahsın medya veya basına yaptığı açıklama metnidir. Halkla ilişkilerde en önemli iletişim araçlarından biridir. Basın bültenleri, kişi ve kurumlar arasındaki idari, ticari veya idari geliştirme, yenilik, kararlar ve benzeri konuları içerir. Ayrıca özel metinlerdir, kendi ekosistemine sahiptirler ve kurallara göre oluşturulurlar. Sonuç olarak basın bültenleri, en etkili, kullanışlı ve kullanışlı halkla ilişkiler iletişim araçlarından biridir.

Cremicro için Ne Söylediler?

Cremicro ile çalıştığımız süre zarfında dijital dünya adına çok şey öğrendik. Yaptığı işi sahiplenen ve sürekli geliştirmeye çalışan, alanında uzman, yeniliklere açık bir partner. Bizi daima daha büyük başarılara götürdü.

Ahmet SelviHospitadent Dental Group YK Başkanı

Cremicro ile gerçekleştirdiğimiz SEO ve Google Ads optimizasyonu ile birlikte Birleşik Krallık'ta operasyonlarımızı büyüttük. Dönüşüm optimizasyonundan Lead Generation'a kadar geniş bir mindsete sahipler.

Serdar Han TopoAltahonos Kurucusu

Cremicro ile yaklaşık bir sene CreatorDen için birlikte çalıştık. Dijital pazarlama stratejimizi oluşturma ve yönetme rolünü üstlenerek gerek sahiplenmesi gerek iş teslim disiplini ile keyifli ve başarılı bir birlikteliğimiz oldu. Tüm ekibimiz tarafından ortaya koyduğu efor ve emek takdir edildi. Kesinlikle tekrar çalışmak isteyeceğim bir partner.

Ozan TabakCreatorDen Kurucu

Cremicro ile Pazarlama Stratejileri, İnternet Reklamları ve PR için çalışıyoruz. Organizasyon yeteneği, işine olan adanmışlığı ve sunduğu çözümler ile gerek müşteri iletişimi gerekse de sağladığı network ile işimizi sayesinde hızla geliştiriyoruz. Her zaman farklı ve etkili çözümler ile karşımıza gelmesi bizim için de büyük fırsatlar sunuyor.

Yüksel EminoğluProjesoft Kurucu Ortağı

Cremicro'nun uzmanlığı ve çabaları sayesinde görünürlüğümüz önemli ölçüde arttı ve olası satış yaratma ve dönüşümlerde gözle görülür bir artış gördük. Somut ve etkileyici sonuçlar veren bir SEO ajansı arayan tüm işletmelere Cremicro'yu tavsiye ediyoruz.

Mehri GulamovaKapital Bank Dijital Pazarlama Müdürü

İşini seven, çözüm odaklı ve başarılı büyük bir ekip… Teşekkürler Cremicro Team

Sefer GülçiçekKurumsal İletişim Müdürü

Markalarımız, profesyonel dijital ajans desteğine ihtiyaç duyduğunda, birçok ajans ile yaptığımız mülakatlar sonrasında Cremicro ile çalışmaya karar vermiştik. Aradan 2,5 yıl geçti ve ilk kararımızın doğrulunu sürekli hissederek, yeni projeler üzerine hizmet almaya devam etmekteyiz. Markalarımızın arkasında Cremicro’nun gücünü hissetmek ve sonuçlarını görmek memnuniyet verici.

Hamdi TuranOmnis Kompozit Kurucu Ortağı

Şirketinizi Büyütmek İçin Teklif Alın


    Close Menu
    Skip to content