Skip to main content

Son güncelleme 7 ay önce tarafından gerçekleştirildi.

Pazarlama oldukça önemli bir süreçtir ve birçok farklı stratejiyi bünyesinde barındırır. Başarılı bir strateji için kullanılan geleneksel stratejilerden biri pazarlama karmasıdır. Bu kavram pazarlamada kullanılan tüm yöntemleri kapsar ve 4 bileşenden meydana gelir. Pazarlama stratejisinin başarı ile sonuçlanması için her bir bileşenin dikkatle incelenmesi ve bu doğrultuda hareket edilmesi gerekir. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken birçok önemli detay vardır, bu sebeple bir performans pazarlama ajansından yardım almak, stratejinizi pazarlama karmasına göre şekillendirmenizi kolaylaştırır.

Pazarlama Karması Nedir?

Yeni bir ürün pazara girdiğinde o ürünü tanıtmak için bir dizi pazarlama stratejisi kullanılır. Pazarlama karması, bu stratejide kullanılan her yöntemi ve stratejinin odak noktalarını içerir. Bu terim genelde pazarlamanın 4 ana bileşeni için kullanılır ve bu bileşenler pazarlamanın 4 P’si olarak adlandırılır. Etkili bir pazarlama stratejisi tek bir alana odaklanmaz, tıpkı 4 P de olduğu gibi çeşitli alanlarda etkili hamleler yapar. Pazarlama karmasına göre bu alanlar ürün, yer, fiyat ve tanıtımdır. Stratejik kararlar almak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için pazarlamanın 4 P’si büyük önem taşır.

Pazarlama Karması neden önemlidir?

Bir işletmenin kâr marjını yükseltmesi ve müşteriler ile buluşması için kısa ve uzun vadeli pazarlama stratejilerinden yararlanması gerekir. Doğru bir şekilde planlanmamış pazarlama stratejileri markayı sektörden silme gücüne sahiptir. Bunun önüne geçmek için pazarlama karması stratejilerin odaklanması gereken odak noktalarını belirtir ve işletmelere bu konuda yol gösterir. Bu bileşenler; ürünün fayda analizini yapmak, fiyatlandırma modelini seçmek, hedef kitleyi tanımlamak ve doğru yerde satışa sunmak gibi birçok aşamayı şekillendirir. Başarılı ve hedef odaklı bir strateji ile doğru zamanda, doğru hedef kitleye en doğru fiyat ile ulaşmanız ve rekabet gücü kazanmanız mümkün olur.

Pazarlama Karması’nın 4 P’sinin Kökeni

Pazarlamanın yapı taşları olan bu kavramın kökeni 1960’lı yıllara dek uzanır. Jemore McCarthy, pazarlama karmasının 4 P’sini “Temel Pazarlama: Yönetimsel Bir Yaklaşım” adlı kitabında ele almıştır. O yıllarda pazarlama stratejileri müşteri odaklı değil, ürün ve satış odaklıdır. Bu sebeple pazarlamanın 4 bileşeni zamanla yeterli gelmemeye başlamıştır. Bu aşamada ise Bernard Booms ve Mary Bitner, 4 temel bileşene insanlar, süreç ve fiziksel kanıt kavramlarını ekleyerek 7 P haline getirmiştir. Pazarlama aşamasında işletmelere rehberlik eden bu bileşenler, iyi geliştirilmiş ve özenle düşünülmüş bir stratejinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır. Pazarlama dünyasında hala değer taşıyan ve önemli olan bu 7 P, hedef odaklı bir yaklaşım benimsemek isteyenler için odaklanılması gereken noktaları çizerek bir yol haritası oluşturur.

Pazarlamanın Yedi P’si

Ürün, Fiyat, Yer Ve Tutundurma: Pazarlama Karması Unsurları

Pazarlama karması müşteri davranışlarını, satın alma sürecini ve markaya ilişkin algıları daha iyi anlamak ve iyileştirmek için 4 P’den 7 P’ye genişletilmiştir. Bu bileşenlerin her biri etkili bir stratejinin geliştirilmesine katkıda bulunur, bu sebeple işletmeler tarafından doğru anlaşılması önemlidir.

1. Product (Ürün)

Pazarlama stratejinin odak noktası ürün ya da hizmettir. Bu ürün ya da hizmet hedef kitlenin bir beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamalı, rakiplerden farklı bir özellikle öne çıkarak talebi arttırmalıdır. Ürünü pazarlama stratejisine dahil etmeden önce ne olduğunu, ne için kullanılacağını, hedef kitlesini ve rakiplerden farkını iyi anlamak gerekir. Eğer ürün pazarda hiçbir boşluğu doldurmuyorsa pazarlama karması beklenildiği kadar barılı bir etki yaratmayabilir. Bu sebeple önce ürünü iyileştirmek, sonra da stratejiye en doğru şekilde dahil etmek gerekir.

2. Place (Yer)

Pazarlamanın ilk 4 bileşeni arasında olan yer kavramı başlarda sadece fiziksel mağazalar için kullanılan bir kavramdır. Zaman ilerledikçe ve teknoloji geliştikçe fiziksel ortamların yanı sıra çevrimiçi mağazalar da yer kavramı için kullanılmaya başlanmıştır. Her iki kavram da dağıtım modelinizi ve pazarlama stratejinizi belirleme konusunda büyük bir role sahiptir. Dijital pazarlama stratejileri her iki alanda da sizi başarıya götürebilir, ancak doğal olarak kullanılan yöntemler birbirinden farklı olacaktır.

3. Promotion (Tanıtım)

Pazarlama karmasının en önemli bileşenlerinden biri tanıtımdır. TV reklamları, bloglar ya da sosyal medya platformları gibi birçok kanal üzerinden bu tanıtım gerçekleştirilebilir. Yer bileşeni ile tanıtım bileşeni birbiri ile yakından ilişkilidir, birine göre diğerinin stratejisi şekillenir. Örneğin çevrimiçi bir mağaza için yürütülen tanıtım stratejisi daha çok sosyal medya kanalları aracılığı ile gerçekleşir. Burada önemli olan iletilmek istenen mesajın açık bir şekilde hedef kitleye ulaşmasını sağlamaktır. Bu sebeple hedef kitlenin markadan beklentilerini, onlarla nasıl etkili iletişim kurabileceğinizi ve nasıl satın almaya ikna edebileceğinizi iyi analiz etmeniz gerekir. Atabileceğiniz ilk adım, hedef kitlenizi segmentlere bölmek ve her segmenti kendi içinde derinlemesine incelemektir.

4. Price (Fiyat)

Fiyatlandırma politikanız ürünün alıcıya ulaşması için önemli bir kriterdir. Ürün fiyatını pazarla paralel, hedef kitlenin alım gücüne uygun ve size kâr getiren şekilde belirlemeniz gerekir. Doğru bir fiyatlandırma için hedef kitlenizi ve satın alma davranışlarını iyi tanımanız gerekir. Pazarlama karmasının bu bileşeni için kitlenin marka sadakati, düzenli geliri, satın alma motivasyonu gibi etkenler önemlidir.

5. People (Kitle)

Ürünün üretim aşamasından satış aşamasına kadar geçen her süreçte rol alan kişiler oldukça önemlidir. Pazarlama karmasının önemli bir parçası olan kitle, markanın kimliğini ve vizyonunu yansıtan insanlardan oluşmalıdır. Kişilerin eğitimleri, görünümleri ve özellikle de davranışları markanın takındığı tutum ile uyumlu olmalıdır. Bu yaklaşımın başarılı olmasına katkıda bulunacak olan kişilerin görevlendirilmesi gerekir. Doğru kişiler doğru pozisyonda yer alırsa hazırladığınız stratejinin başarılı olma ihtimali de artar. Pazarlama stratejisinin önemli bir parçası olan bu ekipler, stratejinizi güçlendirme ve zayıflatma etkisine sahiptir.

6. Process (Süreç)

Müşteri ile kurulan iletişim ve kullanıcı deneyimi pazarlama stratejisinde oldukça önemlidir. Süreç bileşeni, kullanıcının marka ile ilk temasa geçtiği anda başlar ve satın alma işlemi bittikten sonra da devam eder. Müşterinin kimle iletişim kurduğu, siparişini nasıl verdiği ve nasıl teslim aldığı gibi detayları kapsar. Satış süreci ne kadar özelleştirilir ve kişiselleştirilirse müşteri de o kadar memnun ayrılır. Bu doğrultuda pazarlama stratejilerinin de bir değişime girmesi, iş akışı ve kullanılan araçların da iyileştirilmesi gerekir. Yaptığınız her iyileştirme müşterinin daha iyi bir hizmet almasına ve dolayısıyla da marka değerinin artmasına katkıda bulunur.

7. Physical Evidence (Fiziksel Kanıt)

Bir işletmenin varlığını gösteren, ürünlerin satıldığı ve sergilendiği fiziksel ortam pazarlama karmasında fiziksel kanıt bileşenini oluşturur. Marka sadakati ve güveni kazanmak için fiziksel kanıt sunmak önemlidir. Bu kanıtlar dikkat çekici tabelalar, mağaza düzeni, ürünün ambalajı ve paketlenmesi gibi detaylarla somutlaştırılabilir. Buna ek olarak web sitesi, broşürler ve kartvizit gibi detaylar da fiziksel kanıt olarak sunulabilir. Müşteri ile uzun vadeli ve güvene dayalı bir ilişki kurmak için dikkat edilmesi gereken bileşenlerden biridir.

Pazarlama Karması’nın Dört C’si

Pazarlama karmasının 4 P’si geleneksel bir stratejidir ve genelde ürüne odaklanır. Bunun aksine daha güncel bir yaklaşım olan 4 C modeli, müşteriye odaklanır ve müşterinin ihtiyaçlarını analiz ederek pazarlama stratejisini geliştirir. Bu modelin amacı sadece ürünü pazarlamak değil, aynı zamanda müşteri ile pozitif ilişkiler kurmaktır. Pazarlama stratejisinde kullanılan 4 C aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Pazarlama Karması'Nın Dört C'Si

1. Customer (Müşteri)

Bu bileşen ile pazarlama stratejisinin odak noktasına müşteri konulur ve strateji müşterinin istek ve ihtiyaçlarına göre şekillenir. Müşterilerden geri bildirim almak, görüşlerini takip etmek, sosyal medya etkileşimlerini incelemek, müşteri profilini derinlemesine analiz etmek gibi detayları içerir.

2. Cost (Maliyet)

Maliyet ürünün fiyatı ile aynı değildir, çok daha fazlasını içerir. Bir müşteri sizden bir ürün aldığında maliyet sadece fiyattan ibaret olmaz. Ürüne ulaşmak için harcadığı zaman, satın aldıktan sonra nasıl kullanılacağını anlamak için ayırdığı süre, satın aldığı ekstra öğeler gibi detaylar ürünün maliyetini oluşturur. Buna ek olarak ürünün müşteriye sağladığı faydalar ve zararlar da maliyet kapsamına girer.

3. Convenience (Kolaylık)

Müşterinin satın alma sürecinin kolay olması oldukça önemlidir, bu sebeple kolaylık 4 C bileşenlerinden birini oluşturur. Müşterinin sizden bir ürün satın alması için hem fiziksel hem de dijital ortamda neye ihtiyacı olabileceğini analiz etmeniz gerekir. Web sitesi arayüzünün basit olması, kullanıcıların sorularını sorabilmesi için bir dijital asistanın bulunması, web sitesinin hız açısından optimize edilmesi gibi detayların dikkate alınması gerekir. Fiziksel bir ortam için de mağazanın kolay ulaşılabilir bir noktada olması, yeteri kadar çalışan bulunması, mağaza düzeninin basit bir şekilde yapılması önemlidir. Tüm bu detaylar kullanıcının satın alma deneyimine ve onu iyileştirmeye odaklanır.

4. Communication (İletişim)

Müşteri ile kurulan güçlü ve etkili iletişim bu yaklaşımda büyük bir öneme sahiptir çünkü genelde iyi bir iletişim daha yüksek bir bağlılığı beraberinde getirir. Müşteriye kendini değerli hissettirecek şekilde yaklaşmak önemlidir. Bu aşamada kullanılan dil, iletişime geçilen kanallar ve benimsenen tutum müşteri odaklı olacak şekilde geliştirilmelidir.

Pazarlama Karması vs. Ürün Karması

Pazarlama karması ve ürün karması birbirinden farklı iki kavramdır ve her ikisi de pazarlama stratejisi olarak kullanılır. Pazarlama karması, temelde ürün, fiyat, tanıtım ve yer kavramlarından oluşan 4 bileşene sahiptir ve başarılı bir pazarlama stratejisi için gerekli olan uygulamaların bir bütünüdür. Ürün karması ise bir işletmenin müşteriye sunduğu ürün çeşitliliğidir. İşletmenin sahip olduğu ürün kategorileri ve bu kategorilerin çeşitliliği, pazarlama için kullanılan unsurlardan biridir. Müşterilerin ihtiyacı olan ilgili ürünleri bir arada bulması önemli bir kriterdir ve genişlik, uzunluk, derinlik ve tutarlılık olmak üzere 4 bileşenden meydana gelir. Pazarlama karması daha geniş bir terimdir ve pazarlama stratejilerinin tümünü kapsar, ürün karması ise daha küçük ölçeklidir ve birkaç öğeye odaklanır. Her iki yöntem de profesyonel bir dijital pazarlama ajansı tarafından etkili bir pazarlama stratejisi oluşturmak ve markayı hedeflerine ulaştırmak için kullanılır.

Yalın Budak

2022 yılından bu yana Cremicro'da dijital pazarlama uzmanı olarak çalışmaktadır. Google Ads ve Google Analytics sertifikaları bulunmaktadır.

Close Menu
Skip to content