Skip to main content

Son güncelleme 1 ay önce Mahmut Orkun Köksalan tarafından gerçekleştirildi.

Dijital dünyada firmaların, dijital dönüşüm ajansı ile çağa ayak uydurması önemlidir. Bu dijital dünyada adı sıklıkla duyulan nesnelerin interneti kavramı ise bilinmesi gereken bir kavramdır. Bu kavram ilk olarak Kevin Ashton tarafından 1999’da kullanılmıştır. Ancak 2011 yılında Gartner şirketi IoT’yi yeni gelişen teknolojiler listesine ekleyene kadar bu kavram, küresel bir ivme kazanamamıştır. 2022 itibariyle ise dünyada 21,7 milyar aktif olarak bağlı cihaz vardır ve bunların 11,7 milyardan fazlası (%54) bu cihazlardan oluşur. Bu sebepten dolayı bu teknolojinin ne olduğu ve nasıl avantajlar sağladığını bilmek önemlidir.

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?

Nesnelerin İNterneti (Iot) Nedir?

IoT, dünya çapında internete bağlı olan ve veri toplayıp paylaşan milyarlarca fiziksel cihazı ifade eder. Bilgisayar çiplerinin gelişimi ve kablosuz ağların her yerde bulunması sayesinde bir hap kadar küçük bir şeyden uçak kadar büyük bir şeye kadar her şeyi bu teknolojinin bir parçası haline getirmek mümkündür. Bu açıdan nesnelerin interneti, dijital ve fiziksel evrenleri birleştirerek dünyamızı daha akıllı ve daha duyarlı bir hale getirir.

Örneğin; bir akıllı telefon uygulaması kullanılarak açılabilen bir lamba, ofisinizdeki hareket sensörü veya akıllı termostat veya bağlı bir sokak lambası gibi cihazlar, IoT cihazı olarak karşınıza çıkar. Bu cihazlar, bir çocuk oyuncağı kadar basit veya sürücüsüz bir kamyon kadar karmaşık olabilir. Bunun yanı sıra bazı büyük nesneler, verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için veri toplayan ve geri ileten binlerce sensörle dolu bir jet motoru gibi birçok küçük IoT bileşeniyle birleştirilebilir. Daha da büyük ölçekte incelemek gerekirse akıllı şehir projeleri, buna örnek olarak kullanılabilir. Bu projeler, çevreyi anlamamıza ve kontrol etmemize yardımcı olmak için tüm bölgeleri sensörlerle doldurur.

Kısaca bu terim, internet bağlantısına sahip olması beklenmeyen ve insan eyleminden bağımsız olarak ağ ile iletişim kurabilen cihazlar için kullanılır. Bu nedenle bir bilgisayar genellikle bir IoT cihazı olarak kabul edilmez. Bununla birlikte bir akıllı saat, fitness bandı veya başka bir giyilebilir cihaz, bir IoT cihazı olarak sayılabilir.

Neden Önemlidir?

Nesnelerin İNterneti Neden ÖNemlidir?

Son birkaç yılda IoT, 21. yüzyılın en önemli teknolojilerinden biri haline gelmiştir. Artık günlük nesneleri (mutfak aletleri, arabalar, termostatlar, bebek monitörleri) gömülü cihazlar aracılığıyla internete bağlayabildiğimize göre insanlar ve bu nesneler arasında sorunsuz iletişim mümkündür.

Düşük maliyetli bilgi işlem, cloud, büyük veri, analitik ve mobil teknolojiler sayesinde fiziksel şeyler minimum insan müdahalesi ile veri paylaşabilir ve toplayabilir. Bu dünyada, dijital sistemler bağlantılı şeyler arasındaki her etkileşimi kaydedebilir. Buna ek olarak izleyebilir ve ayarlayabilir. Tüm bunlardan dolayı nesnelerin internetinin önemi büyüktür.

Avantajları

Nesnelerin İNterneti Avantajları

Nesnelerin interneti günlük hayatımızda birçok durumu kolaylaştırmaktadır. Bu teknolojinin avantajlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • İnsan çabasını en aza indirir: Bu cihazlar birbirleriyle etkileşime girip iletişim kurdukça bir işletmenin hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan ve insan çabasını azaltan görevleri otomatikleştirebilirler.
 • Zamandan tasarruf sağlar: İnsan çabasını azaltarak zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlar.
 • Gelişmiş veri toplama: Gerçek konumunuzdan uzakta olsanız dahi bilgilere kolayca erişilebilir. Dolayısıyla bu cihazlar, herhangi bir cihazdan herhangi bir zamanda herhangi bir yerden bilgiye erişebilir.
 • Gelişmiş güvenlik: Birbirine bağlı bir sisteminiz varsa evlerin ve şehirlerin cep telefonları aracılığıyla daha akıllı bir şekilde kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Güvenliği artırır ve kişisel koruma sağlar.
 • Verimli kaynak kullanımı: Her bir cihazın işlevselliğini ve nasıl çalıştığını bilerek kaynak kullanımını artırabilir ve doğal kaynakları izleyebilirsiniz.
 • Trafik sistemlerinde kullanım: Araç takibi, teslimat, gözetim, trafik, nakliye takibi, envanter kontrolü, bireysel sipariş takibi ve müşteri yönetimi, bu teknolojiyi kullanan takip sistemi ile daha uygun maliyetli olabilir.
 • Güvenlik endişeleri için faydalıdır: Herhangi bir potansiyel tehlikeyi algıladığı ve kullanıcıları uyardığı için güvenlik açısından faydalıdır. Örneğin GM OnStar yoldaki bir araba kazasını tanımlayabilen entegre bir cihazdır. Bir kaza veya çökme tespit ettiğinde bir uyarı yollar.
 • Sağlık sektöründe faydalıdır: Hasta bakımı, doktor ziyaretine gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Dezavantajları

Bu teknoloji birçok durumu kolaylaştırdığı gibi önemli bir dizi dezavantaj da yaratır. Nesnelerin interneti dezavantajlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Güvenlik sorunları: Bu sistemler birbirine bağlıdır ve ağlar üzerinden iletişim kurar. Bu nedenle sistem herhangi bir güvenlik önlemine rağmen çok az kontrol sunar ve çeşitli ağ saldırılarına yol açabilir.
 • Artan işsizlik: Vasıfsız işçiler ve hatta vasıflı olanlar işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıyadır ve bu da yüksek işsizlik oranlarına yol açar. Akıllı güvenlik kameraları, robotlar, akıllı ütü sistemleri, akıllı çamaşır makineleri ve diğer nesneler, daha önce bu işleri yapacak olan insanların yerini almaktadır.
 • Sistemin bozulma olasılığının yüksek olması: Sistemde bir hata varsa bağlı her cihazın bozulması olasıdır.
 • Uluslararası standardizasyon eksikliği: IoT için uluslararası bir uyumluluk standardı olmadığından farklı üreticilerin cihazlarının birbirleriyle iletişim kurması zordur.
 • İnternete bağımlılık: İnternet olmadan etkin bir şekilde çalışamazlar.
 • Azaltılmış zihinsel ve fiziksel aktivite: İnternet ve teknolojinin aşırı kullanımı, insanların fiziksel iş yapmak yerine akıllı cihazlara güvenmelerini sağlar. Bunun sonucunda insanlar daha hareketsiz bir hale gelirler.

Nesnelerin İnterneti Sistemlerinin Bileşenleri Nelerdir?

Nesnelerin İNterneti Sistemlerinin BileşEnleri Nelerdir?

Nesnelerin interneti bileşenleri, böyle bir yapı oluşturmak için gereken unsurlardan oluşur. Bir IoT sisteminin beş temel bileşeni şunlardır:

 • Akıllı cihazlar ve sensörler: Sistem içindeki veri alışverişi, cihaz içindeki sensörler ile sağlanır. Bu bileşenler, çevresel verilerin alınmasını veya tespit edilmesini sağlar.
 • Getaway: Söz konusu verilerin diğer cihazlara ulaşabilmesi için aralarında ağ kurmanız gerekmektedir. Getaway bu iletişimi sağlar, ağ kullanılabilirliğini düzenler ve kriptografik işlemi kullanan işlemler için gerekli güvenlik ortamını yaratır.
 • Cloud (Bulut Teknolojisi): Sistemde değiş tokuş edilen verilerin boyutu zaman içinde önemli ölçüde büyüyebilir. Bu gibi durumlarda bulut teknolojisi devreye girerek verilerin kullanılmasını sağlar. Veriler gerçek zamanlı olarak buluta yüklenir, ancak diğer cihazlar da buluttan veri alır. Bulut teknolojisinin bu teknoloji için önemi, bir tür iletişim merkezi sağlamasıdır. Bu, veri iletiminin güvenilirliğini ve hızını artırmayı kolaylaştırır.
 • Analiz: Bu bileşen, sistem genelinde veya tek bir cihazda olası sorunları tahmin etmek için kullanılabilir. Bu sayede gerekli önlemler daha pratik bir şekilde alınabilir. Hatalar ve ilgili arızalar ve maliyetler en aza indirilir.
 • Gelişmiş kullanıcı arayüzü: Cihazların kolay kullanımlı bir arayüze sahip olması, bu teknolojinin yayılmasına katkıda bulunan faktörlerden biridir. Basit ve dokunmaya duyarlı bir arayüz üzerinden kontrol edilen cihaz sayesinde en önemli işlemler kısa sürede ve minimum çaba ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu, birçok yönden tasarruf anlamına gelir.

Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Özellikleri

Nesnelerin interneti, önemini işlevinden alan bir teknolojidir. Başka bir deyişle bu sistem faydalı özellikleri nedeniyle günümüzde çok önemlidir. Sonuç olarak bu sistemler endüstri mühendisliğinden lojistiğe kadar geniş bir uygulama alanına ulaşmıştır. Bu, bu alanlarda çok fazla gelişmenin ve ortak dijital dönüşüm olgusunun yolunu açmıştır. Nesnelerin internetinin özellikleri şu şekildedir:

 • Cihazların ve sistemlerin koordineli çalışmasını sağlayan bağlantı
 • Bu sistem sayesinde günlük hayatı birçok yönden kolaylaştıran nesneler
 • Karar verme için önemli olan veriler
 • Veri iletimi için ortamı hazırlayan iletişim
 • Aktarılan verilerden kaynaklanan bilgiler
 • Bilgiye dayalı davranış
 • Sayısız varlık arasında zengin ve karmaşık bilgi ağları oluşturan bir ekosistem

Nesnelerin İnterneti ve Güvenlik

Güvenlik, nesnelerin interneti ile ilgili en büyük sorunlardan biridir. Bu nesnelerin topladıkları bilgileri güvende tutmak tüketici güveni için hayati önem taşır. Bu cihazlar, güvenlik göz önünde bulundurularak oluşturulmamıştır. Bu da çok cihazlı bir sistemde potansiyel güvenlik açıklarına yol açar. Çoğu durumda, cihazın kendisine güvenlik yazılımı yüklemenin bir yolu yoktur. Ek olarak bazen üzerlerinde kötü amaçlı yazılımlarla birlikte gelirler.

Her ne kadar yazılımlarındaki güvenlik sorunları düzenli olarak keşfedilse de her cihazda bu güvenlik açıkları düzeltilemez. Bu da risk altında oldukları anlamına gelir. Ayrıca bu sorunlar, buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi gibi akıllı ev cihazlarını bilgisayar korsanlarına açık hale getirir. Bunun sonucunda hükümetler buradaki riskler konusunda giderek daha fazla endişelenmeye başlamıştır. Örneğin İngiltere, cihazların güvenliğiyle ilgili kendi yönergelerini yayınlamıştır. Bu yönergede, cihazların benzersiz şifrelere sahip olması, şirketlerin herkesin bir güvenlik açığı bildirebilmesi için halka açık bir iletişim noktası sağlaması (ve bunlara göre hareket edilmesi) ve üreticilerin cihazların güvenlik güncellemelerini ne kadar süre alacağını açıkça belirtmesi açıklanmıştır. Ancak bu gibi yönergeler ihmal edildiği zaman bu sorunlar daha da yaygınlaşacak ve içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Nesnelerin İnterneti ve Gizlilik

Yaptığınız her şey hakkında veri toplayan tüm bu sensörler ile IoT, potansiyel olarak büyük bir gizlilik ve güvenlik sorunu ortaya çıkarır. Örneğin akıllı evler, ne zaman uyandığınızı (akıllı kahve makinesi etkinleştirildiğinde), dişlerinizi ne kadar iyi fırçaladığınızı (akıllı diş fırçanız sayesinde), hangi radyo istasyonunu dinlediğinizi (akıllı hoparlörünüz sayesinde), ne tür yemek yediğiniz (akıllı fırınınız veya buzdolabınız sayesinde) ve sizi kimlerin ziyaret ettiği (akıllı kapı ziliniz sayesinde) söyleyebilir.

Bu verilere ne olduğu oldukça önemli bir gizlilik meselesidir. Tüm akıllı ev şirketleri, iş modellerini verilerinizi toplama ve satma üzerine kurmaz, ancak bazıları yapar. Bundan dolayı nesnelerin interneti, gizlilik ile ilgili önemli sorunlar teşkil eder.

Nasıl Çalışır?

Nesnelerin İNterneti (Iot) NasıL ÇAlışıR?

Birçok IoT cihazı akıllı telefonlardaki bir uygulama aracılığıyla kontrol edilebildiğinden akıllı telefonlar bu teknolojide büyük bir rol oynamaktadır. Örneğin işten eve döndüğünüzde sizin için mükemmel sıcaklığı sağlamak için akıllı termostatınızla iletişim kurmak adına akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz. Üstelik bu, siz uzaktayken gereksiz ısıtma veya soğutmayı ortadan kaldırabilir ve potansiyel olarak enerji maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar.

Bu cihazlar, sensörler tarafından makine öğrenimi yoluyla toplanan veriler üzerinde hareket eden sensörler ve mini bilgisayar işlemcileri içerir. Temel olarak bu cihazlar internete bağlı mini bilgisayarlardır ve kötü amaçlı yazılımlara ve bilgisayar korsanlığına karşı savunmasızdır.

Makine öğrenimi, bilgisayarların çevrelerinden veri toplayarak insanlara benzer şekilde öğrenmesidir ve nesnelerin interneti cihazlarını akıllı yapan da budur. Bu veriler, makinenin tercihlerinizi öğrenmesine ve kendisini buna göre ayarlamasına yardımcı olabilir. Makine öğrenimi, bilgisayarların birileri tarafından programlanmaya gerek kalmadan öğrenmesine yardımcı olan bir tür yapay zekadır.

Yerleşik sensörlere sahip cihazlar ve nesneler, farklı cihazlardan gelen verileri entegre eden ve en değerli bilgileri belirli ihtiyaçları karşılamak için oluşturulmuş uygulamalarla paylaşmak için analitik uygulayan bir IoT platformuna bağlanır.

Bu güçlü nesnelerin interneti platformları, hangi bilgilerin yararlı olduğunu ve hangilerinin güvenli bir şekilde göz ardı edilebileceğini tam olarak belirleyebilir. Bu bilgiler, olası sorunları oluşmadan önce tespit etmek için kullanılabilir.

Örneğin bir araba üretim işletmeniz varsa isteğe bağlı bileşenlerin (örneğin deri koltuklar veya alaşım jantlar) hangilerinin popüler olduğunu bilmek isteyebilirsiniz. Bu açıdan bu teknolojiyi kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Bir showroomdaki hangi alanların en popüler olduğunu ve müşterilerin en uzun süre oyalandığı yerleri tespit etmek için sensörleri kullanabilirsiniz.
 • Hangi bileşenlerin en hızlı sattığını belirlemek için mevcut satış verilerini inceleyebilirsiniz.
 • Popüler ürünlerin stokta kalmaması için satış verilerini tedarikle otomatik olarak hizalayabilirsiniz.

Bağlı cihazlar tarafından toplanan bilgiler, gerçek zamanlı bilgilere dayanarak hangi bileşenlerin stoklanacağı konusunda akıllı kararlar vermenizi sağlar ve bu da zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Uygulama Alanları

Nesnelerin interneti, akıllı evler ve akıllı şehirlerden imalat, teletıp ve hatta tarıma kadar birçok farklı pazarda ilerlemeyi sağlar. IoT’nin tam potansiyeli henüz görülmemekle birlikte hali hazırda bir dizi gerçek dünya uygulamasına sahiptir. Bu uygulama alanları aşağıdaki gibidir:

Günlük Hayatta

Siz farkında olmasanız bile günlük hayatınız bu teknolojinin örnekleriyle doludur. Örneğin evin sıcaklığını ideal seviyelerde tutan akıllı termostatlar bu tekniği kullanır. Giderek popülerliği artan akıllı ev uygulamaları da bu tür uygulamalara dayanmaktadır. Benzer şekilde akıllı şehirler ve IoT da birbiriyle temas halinde olan iki kavramdır. Akıllı şehir sisteminin önemli bir parçası olan atık yönetim sistemi, nesnelerin interneti teknolojisinin bir uzantısıdır. Bu uygulama ile çöp kutusunun doluluk durumunu kolayca takip edebilirsiniz. Elbette nesnelerin internetinin günlük hayatta kullanımı bununla da sınırlı değildir. Araç takip adaptörleri, sağlık monitörleri, sensörlü güvenlik sistemleri ve hatta oyun konsolları bile bu teknolojiden birçok şekilde faydalanır.

Üretimde

Üretimde nesnelerin internetinin en açık örneği bu tür süreçlerin yürütüldüğü tesislerin yönetimidir. Bu teknoloji ile yönetim sürecindeki birçok adımı otomatikleştirebilirsiniz. Sonuç olarak makineler yalnızca daha verimli çalışmakla kalmaz; aynı zamanda daha az enerji kullanmalarına ve buna bağlı olarak maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur.

Bu teknoloji, üretim sürecinin her anının ayrıntılı bir şekilde izlenmesini ve analizini sağlayarak nihai ürünün kalitesini önemli ölçüde iyileştirir. Bunun nedeni süreçte meydana gelen arızayı tanımanın kolay olmasıdır.

Lojistik ve Ulaşımda

Ürün kalitesinin izlenmesine yardımcı olmak için konum, sıcaklık ve titreşim gibi verileri izlemek ve toplamak için nakliye konteynerleriyle birlikte nesnelerin interneti cihazları kullanılmaktadır. Boşta kalma süresini, taşıma sürelerini ve sürüş stillerini izleme yetenekleriyle araç takip sistemleri, filo yönetimine yardımcı olarak teslimat rotalarını daha verimli hale getirir ve sürücü güvenliğini artırır. Ayrıca yollar boyunca sensörlerden gelen gerçek zamanlı trafik verileri, sürücülerin hedeflerine daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Enerji Sektöründe

Enerji sektörü iki alana ayrılabilir: elektrik üretimi ve dağıtımı. Nesnelerin interneti, yalnızca üretim süreçlerini daha etkin ve verimli kılmakla kalmaz; aynı zamanda ihtiyaç temelli dağıtım süreçlerini de mümkün kılar. Bu, üretilen enerjinin makro ölçekte daha iyi bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Pazarlamada

Bu teknoloji, pazarlama otomasyonu adı verilen yapılar oluşturmak için çok işlevseldir. Bu sistem sayesinde firmalar ürünlerinin nereye, ne zaman, nasıl ve kime satıldığını takip edebilir. Bu takibin sağladığı veriler ışığında üst yönetim, pazarlama faaliyetleri konusunda daha etkin kararlar alma olanağına sahiptir. Bu, şirketin genel başarısını artırır. Ayrıca Pazarlama 5.0 olarak da bilinen bu sistemler, satış sonrası hizmetlerin otomatik olarak çalışmasını sağlar. Bu sayede potansiyel bir müşteriyi sadık bir müşteriye dönüştürme süreci baştan sona kontrol edilir.

Tarihçesi

Temel nesnelere sensörler ve zeka ekleme fikri 1980’ler ve 1990’lar boyunca tartışılmıştır. Ancak bazı projeler dışında ilerleme yavaş ilerlemiştir. Kablosuz olarak iletişim kurabilen düşük güçlü çipler olan RFID sistemlerinin benimsenmesi, geniş bant internetin ve hücresel ve kablosuz ağların artan kullanılabilirliği ile birlikte bu sorunun bir kısmını çözmüştür. Diğer şeylerin yanı sıra dünyanın ihtiyaç duyabileceği her cihaz için yeterli IP adresi sağlaması gereken IPv6’nın benimsenmesi de IoT’nin ölçeklenmesi için gerekli bir adım olmuştur.

Kevin Ashton, ‘nesnelerin interneti’ terimini 1999’da ortaya atmıştır ancak bu kavramın yaygınlaşması en az on yıl sürmüştür. Konumlarını takip etmeye yardımcı olmak için pahalı ekipman parçalarına RFID sistemleri eklemek, ilk nesnelerin interneti uygulamalarından biri olmuştur. Ancak o zamandan beri nesnelere sensör ve internet bağlantısı eklemenin maliyeti düşmeye devam etmiş ve uzmanlar, bu temel işlevin bir gün 10 Cent’e kadar mal olabileceğini tahmin etmiştir.

İnternete bağlı cihazlar için ilk öneriler arasında ‘blog projeleri’ (kendileriyle ilgili verileri internete kaydeden ve blog yazan nesneler), her yerde bulunan bilgi işlem (veya ‘ubicomp’), görünmez bilgi işlem ve yaygın bilgi işlem yer almaktaydı. Ancak ortaya çıkan proje IoT olmuştur.

IoT Verileri ve Yapay Zeka

IoT cihazları çok büyük miktarda veri üretir. Bu, bir motorun sıcaklığı veya bir kapının açık veya kapalı olup olmadığı veya akıllı bir sayaçtan okunan bilgiler hakkında bilgileri içerebilir. Tüm bu veriler toplanmalı, saklanmalı ve analiz edilmelidir. Şirketlerin bu verilerden en iyi şekilde yararlanmalarının bir yolu, bu verileri alacak ve tahminlerde bulunmak için kullanacak olan yapay zeka (AI) sistemlerini beslemektir.

Örneğin Google, veri merkezi soğutma sisteminden bir yapay zekayı sorumlu tutmuştur. Yapay zeka, farklı seçimlerin gelecekteki enerji tüketimini nasıl etkileyeceğini tahmin eder. Bunun için ise binlerce IoT sensöründen alınan verileri kullanır. Google, makine öğrenimi ve AI kullanarak veri merkezlerini daha verimli hale getirmeyi başarmış ve aynı teknolojinin diğer endüstriyel ortamlarda kullanılabileceğini söylemiştir.

Nesnelerin İnterneti ve 5G

Nesnelerin interneti cihazları, verileri bağlamak ve paylaşmak için çeşitli yöntemler tercih eder, ancak çoğu bir tür kablosuz bağlantı kullanır. Bununla birlikte çok sayıda farklı seçenek, bazılarının IoT iletişim standartlarının bugün Wi-Fi kadar kabul edilmesi ve birlikte çalışabilir olması gerektiğini iddia etmesine neden olmuştur.

Önümüzdeki birkaç yıldaki büyüme alanlarından biri şüphesiz IoT projelerini desteklemek için 5G ağlarının kullanılması olacaktır. 5G, bir kilometre kareye bir milyona kadar 5G cihazı sığdırma yeteneği sunar. Bu, çok küçük bir alanda çok sayıda sensörün kullanılmasının mümkün olacağı anlamına gelir.

Örneğin İngiltere, iki akıllı fabrikada 5G ve IoT denemesine başlamıştır. Bununla birlikte 5G dağıtımlarının yaygınlaşması biraz zaman alabilir. Ericsson, 2025 yılına kadar hücresel ağlara bağlı yaklaşık beş milyar cihaz olacağını tahmin ediyor, ancak bunların yalnızca dörtte biri geniş bant IoT olacak ve çoğunluğu 4G’ye bağlanacaktır.

Olası bir eğilim, nesnelerin interneti geliştikçe cloud’da işlenmek üzere daha az verinin gönderilmesi olabilir. Maliyetleri düşük tutmak için yalnızca cloud’a geri gönderilen yararlı verilerle cihazda daha fazla işlem yapılabilir. Bu, cloud’dan veya kurumsal veri merkezinden uzaktaki verileri toplayıp analiz edebilen kurcalamaya karşı korumalı uç sunucular gibi yeni teknolojiler gerektirecektir.

Endüstriyel IoT Nedir?

Endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) veya Endüstri 4.0, bir iş ortamında IoT teknolojisinin kullanımına verilen adlardır. Konsept, evdeki tüketici IoT cihazlarıyla aynıdır. Ancak bu durumda amaç, endüstriyel süreçleri ölçmek ve optimize etmek için sensörler, kablosuz ağlar, büyük veri, yapay zeka ve analitiklerin bir kombinasyonunu kullanmaktır.

Sadece tek tek şirketler yerine tüm tedarik zincirinde tanıtılırsa malzemelerin tam zamanında teslimi ve baştan sona üretim yönetimi ile etki daha da büyük olabilir. İş gücü üretkenliğini artırmak veya maliyet tasarruflarını artırmak iki potansiyel amaçtır, ancak IIoT, işletmeler için yeni gelir akışları da yaratabilir. Üreticiler, örneğin bir motor gibi yalnızca bağımsız bir ürün satmak yerine motorun kestirimci bakımını da satabilirler.

IIoT, özellikle cloud teknolojilerini kullanan sensörlerin ve cihazların enstrümantasyonu ve kontrolü ile ilgili olarak endüstriyel ortamlarda IoT teknolojisinin uygulanmasını ifade eder. Aşağıdakiler IIoT’nin bazı yaygın kullanımlarıdır:

 • Akıllı üretim
 • Önleyici ve kestirimci bakım
 • Akıllı güç şebekeleri
 • Akıllı şehirler
 • Akıllı dijital tedarik zincirleri

IIoT ve Endüstri 4.0

Birçok farklı sektör, çalışmalarını iyileştirmek için IoT’yi benimsemek zorunda kalmıştır. Bu zorunluluk, üretim sürecini dönüştürmek, iş operasyonlarını iyileştirmek ve gelir artışı sağlamak için hem fiziksel hem de dijital dünyaları entegre eden Endüstri 4.0’a geçişe yol açmıştır.

Endüstri 4.0, IIoT olmadan mümkün olmazdı. Ancak bu iki kavram arasında benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da vardır. Örneğin hem IIoT hem de Endüstri 4.0, üretim süreçlerini düzene sokmayı ve üretimi canlı tutmayı amaçlar. Ancak IIoT hemen hemen her zaman yalnızca bir tesisteki ekipmanı kapsar. Endüstri 4.0 ise IIoT’yi içerir ve onu üretim alanı için çok daha geniş bir analiz, eylem ve uzun vadeli sürdürülebilirlik bağlamına yerleştirir. Ayrıca IIoT, çok yönlü bir teknoloji uygulamasıdır. Endüstri 4.0 ise daha çok IIoT gibi teknolojiler tarafından yönlendirilen bir felsefedir.

Gülce Genç

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans ve Anadolu Üniversitesi Reklamcılık bölümü lisans mezunu. 2021 yılından beri Cremicro Growth Hacking Ajansı'nda Büyüme Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Google Ads ve Google Analytics sertifikaları bulunmaktadır.