Skip to main content

Markanız sadece bir ürün veya hizmet değildir. Marka aynı zamanda kuruluşunuzun temel değerlerini benimser ve müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve paydaşlarla olan her türlü ilişki ve etkileşiminizi kapsar. Başka bir deyişle marka imajınız şirketinizin ayırt edilmesini sağlar. Bu aşamada marka yönetimi, itibarınızı korumada ve insanların bunu istediğiniz şekilde deneyimlemelerini sağlamada önemli bir rol oynayabilir. Bu sebeple marka danışmanlığı almak, süreci en profesyonel şekilde yönetmek ve hedef kitlenize marka kimliğinizi en iyi şekilde temsil etmek için son derece önemlidir.

Marka Yönetimi Nedir?

Marka Yönetimi Nedir?

Marka Yönetimi Nedir?

Marka yönetimi, bir markanın ve ürünlerinin zaman içinde daha geniş değerini ve itibarını korumak, geliştirmek ve farkındalık getirmenin yanında pazarlama stratejilerini de tanımlamak için kullanılan geniş bir terimdir.

Güçlü bir marka yönetimi stratejisi, hedef kitlesiyle daha yakın ilişkiler kurmaya ve beslemeye yardımcı olur. Sadık bir müşteri tabanı oluşturarak bir markanın itibarı ve ilişkili ürünler daha olumlu algılanacak ve bunun sonucunda daha yüksek gelir ve daha iyi marka değeri sağlanacaktır.

Kaçınılmaz olarak günümüzün en ikonik ve tanınabilir markaları, markanın değerini artırmak ve müşterileriyle iyi bir ilişki sürdürmek için hangi pazarlama taktiklerinin kullanılması gerektiğinin farkında olan marka yönetimi stratejisinde uzmanlardır.

Marka yönetimi bir kavram olarak 2 türle ilgilenir: Doğrudan ve dolaylı. Marka yönetiminin marka imajı bileşeni, ürünün somut olduğu kadar soyut yönleriyle de korunabilir.

Doğrudan marka yönetimi, temel ürünün marka yönlerini, fiyatlandırmayı, paketlemeyi, ürün teklifini ve genel ürünün diğer somut yönlerini içerir. Dolaylı marka yönetimi ise USP, konumlandırma, faydalar, değer, algı vb. gibi daha soyut yönleri içerir.

Başarılı marka yönetiminin, bir şirketin beş temel unsuru başarma becerisiyle çok ilgisi vardır. Bu bileşenler, marka farkındalığı, marka değeri, marka sadakati, marka bilinirliği ve marka itibarı şeklindedir. Bir markanın logosu veya renklerinden farklı olarak müşteriler bu üç unsuru göremezler. Aksine bunlar iyi yönetilen bir markanın sonuçlarıdır ve çoğu zaman şirketlerin marka yönetimi uygulamalarını benimsemelerinin ardındaki itici motivasyondur.

 • Marka farkındalığı: Marka farkındalığı, tüketicilerin bir şirketin markasına ne kadar aşina olduğunun bir ölçüsüdür. Marka farkındalığı, basit bir isim tanımadan hedef kitlenin bir markanın ürünleri, hizmetleri, itibarı ve değerleri hakkındaki bilgisine kadar uzanan bir yelpazedir. Marka farkındalığı genellikle bir müşterinin dönüşüm yolunda erken bir adım olarak kabul edilir.
 • Marka değeri Marka değeri, tüketicilerin deneyimlerine, algılarına ve markayla olan ilişkilerine dayalı olarak bir markaya atadıkları değerdir. Güçlü bir marka farkındalığına sahip bir şirket, tüketiciler duymadıkları markalara güvenmedikleri için daha fazla marka değerine sahip olabilir.
 • Marka sadakati: Marka sadakati, bir tüketicinin bir marka için sarsılmaz desteğini ve bağlılığını ifade eder. Marka sadakati, güçlü marka değerinin bir sonucudur. Bir tüketici bir markaya değer veriyorsa kolaylık, fiyat veya seçeneklerden bağımsız olarak ürünlerini veya hizmetlerini satın alma olasılığı daha yüksektir. Markaya güvendikleri için o markanın sattıklarına da güvenirler.
 • Marka bilinirliği: Marka bilinirliği, ideal olarak hedef kitlenizdeki bir tüketicinin markanızı (logonuz, sloganınız, ambalajınız vb. aracılığıyla) marka adınızı görmeden ne kadar iyi tanıyabildiğidir. Bu konsept, herhangi bir marka bilinci oluşturma uyarısını görmeden veya duymadan bir markayı düşünme yeteneği olan marka farkındalığı ile yakından ilişkilidir. Marka bilinirliği önemlidir, çünkü tüketiciler markanızı tanıyarak ve hatırlayarak markanızı akıllarında tutar ve markanızı rekabetin üzerinde seçme olasılıkları daha yüksektir.
 • Marka itibarı: Marka itibarı, genel halkın ve hedef kitlenizin markanızın karakterini, durumunu ve kalitesini nasıl algıladığını ifade eder. İtibarınız, dahili faktörlerden (müşteri hizmetleri, ürün kalitesi vb.) ve harici faktörlerden (müşteri incelemeleri, WOM pazarlaması, haberlerden bahsedilmesi vb.) etkilenebilir. Marka itibarı önemlidir çünkü bazı tüketicilerin markanızla ilgili ilk izlenimi olabilir.

Dünyanın önde gelen şirketlerinden bazıları, markalarını tüketicinin zihninde üst sıralara taşımak için marka yönetimini başarıyla kullanmıştır. Bu markalar için Nike, Mercedes, Pepsi, Coca Cola ve Microsoft gibi önde gelen küresel markaları ele alabiliriz. Tüm bu şirketler, marka yönetimini süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kullanarak şirketlerin nasıl iş yaptıklarının en iyi örnekleridir. Çünkü bu şirketler yüksek kaliteli ürün ve hizmetler üretir ve güçlü bir marka imajına sahiptir. Ürünler hazır olduktan sonra bu şirketler, müşteriler arasında marka bilinirliği yaratmak için televizyon reklamları, sosyal medya, çevrimiçi reklamcılık, basılı reklamlar vb. çeşitli medya kanallarını kullanır. Büyük şirketler, satın alma sonrası yüksek kaliteli müşteri hizmeti sağlar ve markalarını geliştirmeye yardımcı olan kritik geri bildirimlere açıktır. Bu nedenle etkin iş için uçtan uca marka yönetimi süreçlerini kullanan tüm şirketler buna en iyi örnektir.

Stratejik Marka Yönetimi Nedir?

Stratejik Marka Yönetimi Nedir?

Stratejik Marka Yönetimi Nedir?

Stratejik marka yönetimi, müşterilere markanızı neyin benzersiz kıldığını göstermek için kelimeleri, görüntüleri ve teknikleri kullanma sürecidir. Bir marka oluşturmaya yardımcı olur ve ürünlerini finansal pazarda tanıtır. ‘Stratejik’ kelimesi, sürecin uzun vadeli olduğu ve sürekli gözden geçirme ve güncelleme yoluyla kanallar arasında markanın her yönünü içerdiği anlamına gelir. Marka yönetimi, bir kuruluşun benzersiz kimliğini oluşturur ve kalite ve müşteri etkileşimleri gibi alanları etkiler. Bazı şirketler, küresel tanınırlık elde etmek veya ürün veya hizmetlerinin algılanan değerini artırmak için stratejik marka yönetimini kullanabilir.

Stratejik marka yönetimi, bir şirketin gelecekte işi sürdürmesine yardımcı olan belirli alanlarda büyümesine yardımcı olabilir. Güven yoluyla marka algısını iyileştirebilir, kaliteli müşteri hizmetini artırabilir ve sadık müşteriler yaratabilirsiniz. Stratejik marka yönetimi, markanızı rakiplerinizden farklılaştırmanıza veya pazarlama iletişimlerinizi daha dinamik veya akılda kalıcı hale getirmenize yardımcı olabilir. Çalışan bağlılığını artırabilir ve aynı şirketin farklı şubeleri veya sektörleri arasında uyum yaratabilir. Stratejik marka yönetimi, şirketinizin şiddetli bir pazar değişikliğinin etkilerinden kaçınmasına ve ticari işbirliğini hızlandırmasına da yardımcı olabilir.

Marka Yönetiminin Önemi

Marka yönetimi, müşteriler ve ürünleri arasında duygusal bir bağ oluşturmak için şirketler ve pazarlamacılar tarafından benimsenen bir kavramdır. Marka yönetimi sayesinde tüketicinin zihninde ürün veya markanın bir imajı oluşturulur. Bu, yalnızca yeni müşteriler edinmenin değil aynı zamanda mevcut kullanıcılar arasında marka sadakatini artırmanın da temeli olur. Ayrıca marka yönetimi, şirketlerin markanın performansını değerlendirmelerine ve değişen zamanlara uyum sağlamalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olduğu için herhangi bir işletme için önemlidir.

Aynı zamanda marka yönetimi, işi artırmaya yardımcı olabilir ve marka için güçlü savunuculara sahip olabilir. Marka yönetimi, şirketlerin markalarını ve ürünlerini oluşturmalarına yardımcı olan önemli bir pazarlama stratejisidir.

Üstelik güçlü bir marka kimliği oluşturmayı başardığınızda daha fazla müşteri çekebilir ve onlara güvenilir bir marka bulduklarını hissettirebilirsiniz. Etkili marka yönetimini sürdürmenin bazı önemli faydaları şunlardır:

 • Rekabetin ötesinde öne çıkma yeteneği: Etkili bir marka imajı oluşturduğunuzda alıcılar ürününüze veya hizmetinize yönelme ve sizin lehinize hareket etme eğiliminde olur.
 • Marka sadakatini iyileştirme: Markanız müşterileriniz için bir yapıştırıcı görevi görür. Marka girişiminize ne kadar güvenirlerse size o kadar sadık kalır, sizinle iş yapmaya devam eder ve şirketiniz hakkında bilgi yayarlar. Ek olarak sadık bir müşteri tabanı tutmak, en değerli müşterilerinizin kim olduğunu ve onları özel olarak nasıl daha iyi hedefleyebileceğinizi belirlemenize yardımcı olur.
 • Daha fazla çalışan bağlılığı: Çalışanlar için markanız bir çapa görevi görerek onlara yön verir. Bir şirket güçlü bir marka imajına sahip olduğunda çalışanlar işlerine daha bağlı hissederler. Şirketinizdeki çalışanlar, kuruluşunuzun enerjisini hissettiklerinde ve işlerinin ürettiği sonuçları gördüklerinde şirketinizin bir parçası olmayı daha çok ister.

Marka Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Marka Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Marka Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Marka stratejinizi oluşturmak için uzun vadeli bir plan geliştirmek, karmaşık bir iş gibi görünebilir. Ancak aşağıdaki adımları takip ederek süreci kolaylaştırabilirsiniz:

Amaçları ve Hedefleri Belirleyin

Bir stratejinin amacı bir hedefe (veya hedeflere) ulaşmaktır. Bu nedenle marka stratejinizi geliştirirken kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi de göz önünde bulundurmalısınız. Bunun için işletmenizin önümüzdeki ay, gelecek yıl ve bundan birkaç yıl sonra nerede olmasını istediğinizi düşünebilirsiniz. Müşteri tabanınızı belirli bir oranda artırmak ister misiniz? Müşteri sadakat programı kurmak sizin için kartlarda mı? Sonunda başka bir yer açmak istiyor musunuz?

Her durumda hangi marka stratejisinin pazarlama çabalarınızla uyumlu olacağına ve sizi hedefinize ulaştıracağına karar verirken temel hedeflerinizi ön planda tutmalısınız.

Hedef Kitlenizi Tanıyın

İşletmenizin ayakta kalabilmesi ve daha sonra gelişebilmesi için belirli bir grup insanın istediği değerli bir şeye sahip olması gerekir. Bu insan grubu, markanın hedef kitlesidir. Bu insan grubu ne kadar canlı tanımlanırsa onları o kadar iyi anlayabilir ve nihayetinde onlarla bağlantı kurabilirsiniz.

Psikografik ve demografilerinden başlayarak onları gerçekten anlamak için daha derine inmek için zaman ayırmanız gerekse de durumlarının ve davranışlarının bir siluetini oluşturabilirsiniz. Duygular, başarılı markalaşmanın anahtarıdır ve onların zorluklarını ve acı noktalarını anlamak, bu duyguların kilidini açmanın anahtarıdır.

Rakiplerinizi Tanıyın

Rakipleriniz, hedef müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek diğer şirketlerdir. En belirgin rakipler üç kategoriye ayrılır:

 • Birincil rakipler: Birincil rakipler, sizinle aynı ürünü satan şirketlerdir. Bunlara doğrudan rakipler de denir. Çünkü her ikiniz de aynı ürünü sattığınızda müşterilerinizin çoğunluğu şirketlerinizden ihtiyaç duyacaklarını karşılamak için yalnızca birini veya diğerini seçecektir.
 • İkincil rakipler: İkincil rakipler, dolaylı rakipler olarak da adlandırılır. Bu şirketler aynı ürünü satmazlar ancak ürününüzün ihtiyaçlarını da karşılayabilecek benzer bir ürün satarlar. Örneğin Pizza Hut, ikisi de fast-food pizza sattığı için Domino’s ile doğrudan rekabet halindedir. Aynı zamanda McDonald’s için de dolaylı rakiptir. Bunun nedeni tüm bu restoranların müşterilerine fast food ve yemek teslimatı yapmasıdır.
 • Üçüncül rakipler: Üçüncül rakipler, yalnızca markanızla belli belirsiz ilgili ürünler sattıkları için sizi en az ilgilendirir. Pizza Hut örneğinde üçüncül bir rakip, pizza servis eden ancak Pizza Hut’ın müşterileri için yaptığı ihtiyaçları karşılamayan SuperFresh dondurulmuş pizza olacaktır.

Bu rakipleri belirledikten sonra, onları analiz etmek çok önemlidir. Bir marka stratejisi geliştirirken rekabet analizinde dikkate alınması gereken önemli olan kendilerini müşterilere nasıl sundukları ve müşterilerin onları nasıl algıladığıdır.

En büyük rakiplerinizi not edin ve neleri doğru yaptıklarını ve hala ne yapmadıklarını görün. Bazı sektörlerde halihazırda en iyi uygulamalar mevcuttur. Bu nedenle bu en iyi uygulamaları takip etmek, uzun süreli, etkili bir marka stratejisi için mükemmel bir temel olabilir.

Rekabetinizi belirlerken her zaman kapsamlı olun. Reklamlarına, sosyal medyalarına ve müşteri hizmetlerine göz atın. Bu sizi markanız için bazı fikirlere götürecek ve belki de kendinize ait benzersiz stratejiler oluşturmanız için size ilham verecektir. Rakiplerinizin ne yaptığını gördükten sonra müşterilerinin onlara nasıl tepki verdiğini kontrol edin.

Reklamlarınızda Güçlü Mesajlar Verin

Bir sonraki adımınız, marka konumlandırmanızı çeşitli hedef kitlelerinize mesajlara dönüştüren bir mesajlaşma stratejisidir. Hedef kitleleriniz, tipik olarak potansiyel müşterileri, potansiyel çalışanları, sevk kaynaklarını veya potansiyel ortaklık fırsatlarını içerir.

Temel marka konumlandırmanız tüm kitleler için aynı olsa da her hedef kitle bunun farklı yönleriyle ilgilenir. Ayrıca her kitlenin ayrıca ele alınması gereken belirli endişeleri olur ve her birinin mesajlarınızı desteklemek için farklı türde kanıtlara ihtiyacı bulunur. Bu yüzden mesaj stratejiniz tüm bu ihtiyaçları karşılamalıdır. Bu, markanızı hedef kitlenizle alakalı hale getirmenizi sağlar.

Tutarlı Olun

Tutarlılık, iyi bir marka stratejisinin en önemli unsurlarından biridir. Tüketicilerin sizinle tanıştığı her yerde markanız kolayca tanınabilir olmalıdır. Çünkü bu tutarlılık, bir süre sonra marka denkliğine dönüşür. Ofiste, sosyal medyada, pazarlama kanallarında yani tüketicilere ulaştığı her yerde markanızın onlara aynı duyguyu ve deneyimi yaşatması gerekir. Elbette tutarlı olmak, markaların her zaman aynı şeyi yaptığı ve ürettiği anlamına gelmez. Özellikle yeni kurulan firma ve markalar, yeni ürün denemek isterler ve kendilerini yenilemek, geliştirmek ve monotonluktan kurtulmak için çalışırlar. Ancak yerel kültüre saygı duymak ve o doğrultuda hareket etmek önemlidir.

Markanızı Öne Çıkarın

Üründen çok markaya vurgu yapılarak markanın imajı ve bilinirliği artırılabilir. Markanızın reklamı yapıldığında ve halk tarafından bilindiğinde tek bir ürünün reklamının yapılmasından çok daha iyidir. Nike bu duruma bir örnektir. Çünkü Nike ürünleri, doğrudan Nike reklamlarında, sosyal medya hesaplarında ve web sitelerinde tanıtılmaz. Bunun yerine sporcular, sosyal projeler, koleksiyonlar ve daha fazlasıyla tanıtılır. Bu sayede insanlar, marka hakkında konuşarak marka imajını ve farkındalığını arttırır.

Özel Gün İçerikleri Oluşturun

Marka adınız ile anlamlı bir güne özel içerikler oluşturmak markanızın bilinirliğini ve popülaritesini artırır. Bu nedenle günün anlam ve önemine özel içerikler oluşturmak ve sosyal medya platformlarında yayınlamak önemlidir. Bu duruma bir örnek olarak Koç Holding’in her yıl 10 Kasım’da bir video yayınlaması verilebilir.

Tüketicilerle Bağ Kurun

Bir ürünü satın alırken müşteriler sandığınız kadar rasyonel değildir. Aksine duygusal davranmaları çok yaygındır. Mantıksal olarak çekici olan ürünlere öncelik vermek yerine kendilerini iyi hissettiren ürün ve hizmetlere öncelik verme eğilimindedirler. Bu nedenle duygularınız, yüksek kaliteli bir marka stratejisi geliştirmede en önemli faktörlerden biridir. Müşterilerinizle derin duygusal bağlar kurmanın yollarını bulmak, uzun vadede işletmeniz ve müşterileriniz arasında daha kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir.

Marka Yönetimi Stratejileri

Marka yönetiminde en önemli kavramlardan biri yeni bir marka geliştirme stratejisi kararıdır. Yeni bir marka yaratırken temelde ürün ve kategori bazında dört farklı strateji vardır:

Hat Genişleme Stratejisi

Bir işletmenin en değerli varlıklarından biri, marka değeridir. Bu değer, kaç tüketicinin markadan haberdar olduğunun ve bu tüketicilerin şirketin ürün ve hizmetlerine ilişkin olumlu görüşlerinin birleşimidir. Küçük işletme sahibi, bir ürün hattı genişletme stratejisi izleyerek markasının gücünden yararlanabilir. Bu, şirketin ürün hattındaki diğer ürünlerle ilgili ancak onlardan biraz farklı olan yeni ürünleri tanıtmak anlamına gelir.

Hat genişleme stratejisi, küçük işletme sahibinin mevcut müşterilere daha fazla ürün satmasına ve yeni ürünlerin farklılaştırılmış özelliklerini tercih eden yeni müşteriler çekmesine olanak tanır. Bu, etkili bir strateji olabilir, çünkü tüketiciler birden fazla seçeneğe sahip olmayı takdir eder ve hat genişletme şirketin çeşitli ilgili ürünler sunmasına izin verir. Coca-Cola’nın Diyet Kola’sının piyasaya sürülmesi buna iyi bir örnektir. Şirketin marka gücü, tüketicilerin markayı zaten bildiği ve güvendiği için, ürünlerin daha hızlı ve daha az pazarlama maliyetiyle tanıtılmasına olanak tanır. Bir ürün hattını genişletmek, bir şirketin, müşteriler mevcut ürünlerin yanı sıra yeni ürünleri de istemeye başladıkça perakendecilerin raflarında daha fazla yer güvence altına almasına da izin verebilir.

Marka Genişletme Stratejisi

Marka genişletme stratejisi, bir şirketin yerleşik marka adlarından birini yeni bir ürün veya yeni ürün kategorisinde kullanmasıdır. Marka genişletmesinin ardındaki strateji, şirketin en yeni ürününü piyasaya sürmesine yardımcı olmak için halihazırda kurulmuş marka değerini kullanmaktır. Şirket, mevcut müşterilerinin aynı markanın yeni tekliflerine daha açık olmalarını umduğu marka sadakatine güvenir. Başarılı olursa bir marka uzantısı bir şirketin yeni demografik özelliklere ulaşmasına, müşteri tabanını genişletmesine, satışları artırmasına ve genel kar marjlarını yükseltmesine yardımcı olabilir.

Marka genişletme, bir şirketin köklü marka adını veya imajını yeni bir ürün veya ürün kategorilerini müşteri tabanına tanıtmak için kullanmasını içeren bir pazarlama stratejisidir. Bu strateji, yeni ürün kategorisi ana kategorisiyle ilgili olduğunda ve tüketicilerin ve müşterilerin istediği bir şey olduğunda en iyi sonucu verir.

Birçok şirket, ana markalarının marka bilinirliğinden ve yeni demografik bilgilere ulaşma ve yeni satış kanalları açma yetkisinden yararlanmalarına olanak tanıdığı için marka uzantılarını kullanır. Örneğin Apple, bu stratejiyi etkili bir şekilde uygular. Apple, yalnızca bilgisayar (Mac’ler) yapan bir teknoloji şirketi olarak başlasa da kısa sürede ürün yelpazesini müzik çalarlar (iPod’lar), mobil cihazlar (iPhone’lar) ve teknik aksesuarları (Apple Watch ve Earpod’lar) içerecek şekilde genişletmiştir. Tüm bu yeni ürünler farklı olsa da Apple ana ürün kategorisinden çok uzaklaşmamıştır. Bunun yerine pazara girmeyi başarılı kılmak için marka adından yararlanmıştır.

Marka genişletmenin işletmenizi çeşitli şekillerde yükseltmeye yardımcı olduğunu da belirtmekte fayda vardır. Pazardaki rakiplerin sayısı sürekli arttığı için markalar öne geçmek için birden fazla strateji hazırlamalıdır.

Şirketler gelir elde etmek için yeni ürünler yaratabilir, daha iyi müşteri deneyimleri sağlayabilir, bazı yenilikler veya yeni hizmetler sunabilir. Şirketinizi büyütmeye ve bir ürün veya hizmet yaratmaya karar verdiğinizde işinizle ilgili veya ilgisiz olabilir. Markalar marka genişletmesinden yararlanmasının nedenleri ise şu şekildedir:

 • Ürünleri yeni kategorilerde sorunsuz bir şekilde piyasaya sürmeye yardımcı olur.
 • Markaların müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerini karşılamasını sağlar.
 • Şirketlerin daha yüksek gelir elde etmelerini sağlar.
 • Yeni bir şirket kurarken ve geliştirirken harcamaları azaltır.
 • Müşterileri güvenilir bir markadan yeni bir ürün denemeye teşvik eder.
 • Güvenilir markalardan farklı ürünler satın alabilecekleri için müşteriler için riskleri azaltır.
 • Promosyon maliyetlerini verimli bir şekilde harcamaya yardımcı olur.
 • Genel marka imajını geliştirir.
 • Tüketicilere daha fazla ürün çeşitliliği sağlar.
 • Markaların daha fazla potansiyel müşteri çekmesini sağlar.

Yeni Marka Stratejisi

Yeni marka stratejisi, bir firmanın yeni bir ürünle birlikte yeni bir marka yaratmasıdır. Bu strateji, reklam, satış personeli, üretim maliyetleri ve daha fazlası gibi maliyetleri içerdiğinden yeni marka stratejisi en maliyetli olanıdır. Örneğin Frito Lay, Doritos ve Cheetos dahil olmak üzere farklı markalar altında birçok farklı tuzlu atıştırmalık yaratmıştır. Bu marka büyüme stratejisi en maliyetlisi olsa da doğru yapıldığında en fazla faydayı da elde edebilir. Pazara tamamen yeni bir ürün sunarak yelpazenin farklı uçlarına hizmet ederek pazar payı elde edebilirsiniz.

Çoklu Marka Stratejisi

Çoklu marka stratejisi, bir ürün veya ürün grubu farklı pazarları hedeflediğinde kullanılır. Bu tür markalaşma, otomobil pazarında olumlu bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin Chevrolet’in birçok farklı arabası vardır ve her biri Spark veya Camaro gibi kendi marka adlarına sahiptir. Bu arabaların her ikisi de Chevrolet markası adı altında olsa da belirli bir pazardaki farklı tüketiciler için tamamen farklı amaçlara hizmet ederler. Spark, A noktasından B noktasına ulaşmak için çevre dostu bir araba arayanlar için küçük ve ekonomik bir seçimdir. Camaro ise A noktasından B noktasına ulaşmak isteyen sürücüler için performans ve stil ile desteklenir. Kısacası çoklu marka stratejisi, işletmelerin karlı bir pazar segmenti tanımlamak için dış fırsatları değerlendirerek pazar payı kazanmalarını sağlar.

Yine bu büyük şirketler için nispeten yaygın bir yaklaşımdır. Örneğin bir üreticinin birden fazla markası olabilir (tüketiciye göre bu markalar birbiriyle rekabet ediyormuş gibi görünür) ancak aynı kurumsal mülkiyete sahiptir. Bunun temel nedenleri bu markaların pazarda farklı konumlara sahip olabilmesi, genel raf alanına hakim olabilmesi ve rakiplerin pazara girme veya pazar payı kazanma fırsatlarını azaltabilmesidir. Bu çoklu marka stratejisinin dezavantajı piyasada yeni bir marka adını başarılı bir şekilde geliştirmenin maliyeti ve süresidir.

Sonuç olarak marka yönetimi, altında farklı stratejiler barındıran çok yönlü bir süreçtir. Marka yönetimi, marka konumlandırması, hedef müşteriler, marka algısı ve marka imajı açısından markaların stratejilendirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgilenen bir kavramdır. Marka yönetimi için şirket, müşteriler arasında iyi bir imaja sahip olmalıdır. Bu yüzden bir PR ajansı ile çalışmak önemlidir.

Gülce Genç

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans ve Anadolu Üniversitesi Reklamcılık bölümü lisans mezunu. 2021 yılından beri Cremicro Growth Hacking Ajansı'nda Büyüme Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Google Ads ve Google Analytics sertifikaları bulunmaktadır.