Skip to main content

Dijital dünyada firmaların, dijital dönüşüm ajansı ile çağa ayak uydurması önemlidir. Bu dijital dünyada adı sıklıkla duyulan nesnelerin interneti kavramı ise bilinmesi gereken bir kavramdır. Bu terim ilk olarak Kevin Ashton tarafından 1999’da kullanılmıştır. Ancak Gartner, 2011’de IoT’yi yeni gelişen teknolojiler listesine eklediğinde küresel bir ivme kazanmaya başlamıştır. 2022 itibariyle ise dünyada 21,7 milyar aktif bağlı cihaz vardır ve bunların 11,7 milyardan fazlası (%54) IoT cihazlarından oluşur. Bu sebepten dolayı IoT’un ne olduğu ve nasıl avantajlar sağladığını bilmek önemlidir.

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?

Nesnelerin interneti veya IoT, dünya çapında internete bağlı olan ve tümü veri toplayan ve paylaşan milyarlarca fiziksel cihazı ifade eder. Bilgisayar çiplerinin gelişi ve kablosuz ağların her yerde bulunması sayesinde bir hap kadar küçük bir şeyden uçak kadar büyük bir şeye kadar her şeyi IoT’nin bir parçası haline getirmek mümkündür. Bu açıdan nesnelerin interneti, dijital ve fiziksel evrenleri birleştirerek çevremizdeki dünyanın dokusunu daha akıllı ve daha duyarlı hale getirir. Hemen hemen her fiziksel nesne, kontrol edilmek veya bilgi iletmek için internete bağlanabiliyorsa bir nesnelerin interneti cihazına dönüştürülebilir.

Bir akıllı telefon uygulaması kullanılarak açılabilen bir ampul, ofisinizdeki hareket sensörü veya akıllı termostat veya bağlı bir sokak lambası gibi cihazlar, IoT cihazı olarak karşınıza çıkar. Bir IoT cihazı, bir çocuk oyuncağı kadar basit veya sürücüsüz bir kamyon kadar karmaşık olabilir. Bazı büyük nesneler, verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için veri toplayan ve geri ileten binlerce sensörle dolu bir jet motoru gibi birçok küçük IoT bileşeniyle doldurulabilir. Daha da büyük ölçekte incelemek gerekirse akıllı şehir projeleri, örnek olarak kullanılabilir. Bu projeler, çevreyi anlamamıza ve kontrol etmemize yardımcı olmak için tüm bölgeleri sensörlerle doldurur.

Kısaca nesnelerin interneti terimi, internet bağlantısına sahip olması beklenmeyen ve insan eyleminden bağımsız olarak ağ ile iletişim kurabilen cihazlar için kullanılır. Bu nedenle bir bilgisayar genellikle bir IoT cihazı olarak kabul edilmez. Bununla birlikte bir akıllı saat, fitness bandı veya başka bir giyilebilir cihaz, bir IoT cihazı olarak sayılabilir.

Nesnelerin İnterneti Neden Önemlidir?

Nesnelerin İnterneti Neden Önemlidir?

Nesnelerin İnterneti Neden Önemlidir?

Son birkaç yılda IoT, 21. yüzyılın en önemli teknolojilerinden biri haline gelmiştir. Artık günlük nesneleri (mutfak aletleri, arabalar, termostatlar, bebek monitörleri) gömülü cihazlar aracılığıyla internete bağlayabildiğimize göre insanlar, süreçler ve şeyler arasında sorunsuz iletişim mümkündür.

Düşük maliyetli bilgi işlem, cloud, büyük veri, analitik ve mobil teknolojiler sayesinde fiziksel şeyler minimum insan müdahalesi ile veri paylaşabilir ve toplayabilir. Bu dünyada, dijital sistemler bağlantılı şeyler arasındaki her etkileşimi kaydedebilir. Buna ek olarak izleyebilir ve ayarlayabilir. Tüm bunlardan dolayı nesnelerin internetinin önemi büyüktür.

Nesnelerin İnterneti Avantajları

Nesnelerin İnterneti Avantajları

Nesnelerin İnterneti Avantajları

Nesnelerin interneti günlük hayatımızda birçok durumu kolaylaştırmaktadır. IoT’un avantajlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • İnsan çabasını en aza indirir: Nesnelerin interneti cihazları birbirleriyle etkileşime girip iletişim kurdukça bir işletmenin hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan ve insan müdahalesi ihtiyacını azaltan görevleri otomatikleştirebilirler.
 • Zamandan tasarruf sağlar: İnsan çabasını azaltarak zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlar. Zamandan tasarruf, IoT platformunu kullanmanın başlıca avantajlarından biridir.
 • Gelişmiş veri toplama: Gerçek konumunuzdan uzakta olsanız dahi bilgilere kolayca erişilebilir ve gerçek zamanlı olarak sık sık güncellenir. Dolayısıyla bu cihazlar, herhangi bir cihazdan herhangi bir zamanda herhangi bir yerden bilgiye erişebilir.
 • Gelişmiş güvenlik: Birbirine bağlı bir sisteminiz varsa evlerin ve şehirlerin cep telefonları aracılığıyla daha akıllıca kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Güvenliği artırır ve kişisel koruma sağlar.
 • Verimli kaynak kullanımı: Her bir cihazın işlevselliğini ve nasıl çalıştığını bilerek kaynak kullanımını artırabilir ve doğal kaynakları izleyebilirsiniz.
 • Diğer elektronik ekipmanların azaltılmış kullanımı: Elektrikli cihazlar doğrudan bağlıdır ve cep telefonu gibi bir denetleyici bilgisayarla iletişim kurabilir, bu da verimli elektrik kullanımı sağlar. Böylece gereksiz elektrikli ekipman kullanımı ortadan kalkacaktır.
 • Trafik sistemlerinde kullanım: Araç takibi, teslimat, gözetim, trafik, nakliye takibi, envanter kontrolü, bireysel sipariş takibi ve müşteri yönetimi, IoT teknolojisini kullanan doğru takip sistemi ile daha uygun maliyetli olabilir.
 • Güvenlik endişeleri için faydalıdır: Herhangi bir potansiyel tehlikeyi algıladığı ve kullanıcıları uyardığı için güvenlik açısından faydalıdır. Örneğin GM OnStar yoldaki bir araba kazasını veya kazayı tanımlayan entegre bir cihazdır. Bir kaza veya çökme tespit edildiğinde hemen arama yapar.
 • Sağlık sektöründe faydalıdır: Hasta bakımı, doktor ziyaretine gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Nesnelerin İnterneti Dezavantajları

IoT birçok durumu kolaylaştırdığı gibi önemli bir dizi dezavantaj da yaratır. Nesnelerin interneti dezavantajlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Güvenlik sorunları: IoT sistemleri birbirine bağlıdır ve ağlar üzerinden iletişim kurar. Bu nedenle sistem herhangi bir güvenlik önlemine rağmen çok az kontrol sunar ve çeşitli ağ saldırılarına yol açabilir.
 • Gizlilik endişesi: Nesnelerin interneti sistemi, kritik kişisel verileri kullanıcının aktif katılımı olmadan tüm ayrıntılarıyla sağlar.
 • Artan işsizlik: Vasıfsız işçiler ve hatta vasıflı olanlar işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıyadır ve bu da yüksek işsizlik oranlarına yol açar. Akıllı güvenlik kameraları, robotlar, akıllı ütü sistemleri, akıllı çamaşır makineleri ve diğer tesisler, daha önce bu işleri yapacak olan insanların yerini almaktadır.
 • Sistemin karmaşıklığı: Kapsamlı teknolojinin nesnelerin interneti sistemine tasarımı, geliştirilmesi, bakımı ve etkinleştirilmesi oldukça karmaşıktır.
 • Sistemin bozulma olasılığının yüksek olması: Sistemde bir hata varsa bağlı her cihazın bozulması olasıdır.
 • Uluslararası standardizasyon eksikliği: IoT için uluslararası bir uyumluluk standardı olmadığından farklı üreticilerin cihazlarının birbirleriyle iletişim kurması zordur.
 • İnternete bağımlılık: İnternet olmadan etkin bir şekilde çalışamazlar.
 • Azaltılmış zihinsel ve fiziksel aktivite: İnternet ve teknolojinin aşırı kullanımı, insanların fiziksel iş yapmak yerine akıllı cihazlara güvenmelerini sağlar. Bunun sonucunda insanlar uyuşuk ve hareketsiz bir hale gelirler.

Nesnelerin İnterneti Sistemlerinin Bileşenleri Nelerdir?

Nesnelerin İnterneti Sistemlerinin Bileşenleri Nelerdir?

Nesnelerin İnterneti Sistemlerinin Bileşenleri Nelerdir?

Nesnelerin interneti bileşenleri, böyle bir yapı oluşturmak için gereken unsurlardan oluşur. Bir IoT sisteminin beş temel bileşeni şunlardır:

 • Akıllı cihazlar ve sensörler: Sistem içindeki veri alışverişi, cihaz içindeki sensörler ile sağlanır. Bu bileşenler, çevresel verilerin alınmasını veya tespit edilmesini sağlar.
 • Getaway: Söz konusu verilerin diğer cihazlara ulaşabilmesi için aralarında ağ kurmanız gerekmektedir. Getaway bu iletişimi sağlar, ağ kullanılabilirliğini düzenler ve kriptografik işlemi kullanan işlemler için gerekli güvenlik ortamını yaratır.
 • Cloud (Bulut Teknolojisi): Sistemde değiş tokuş edilen verilerin boyutu zaman içinde önemli ölçüde büyüyebilir. Bu gibi durumlarda bulut teknolojisi devreye girerek verilerin kullanılmasını sağlar. Veriler gerçek zamanlı olarak buluta yüklenir, ancak diğer cihazlar da buluttan veri alır. Bulut teknolojisinin IoT için önemi, bir tür iletişim merkezi sağlamasıdır. Bu, veri iletiminin güvenilirliğini ve hızını artırmayı kolaylaştırır.
 • Analiz: Bu bileşen, sistem genelinde veya tek bir cihazda olası sorunları tahmin etmek için kullanılabilir. Bu sayede gerekli önlemler daha pratik bir şekilde alınabilir. Hatalar ve ilgili arızalar ve maliyetler en aza indirilir.
 • Gelişmiş kullanıcı arayüzü: Cihazların kolay kullanımlı bir arayüze sahip olması, IoT’nin yayılmasına katkıda bulunan faktörlerden biridir. Basit ve dokunmaya duyarlı bir arayüz üzerinden kontrol edilen cihaz sayesinde en önemli işlemler kısa sürede ve minimum çaba ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu, birçok yönden tasarruf anlamına gelir.

Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Özellikleri

Nesnelerin interneti, önemi işlevinden alan bir teknolojidir. Başka bir deyişle bu sistem faydalı özellikleri nedeniyle günümüzde çok önemlidir. Sonuç olarak nesnelerin interneti sistemleri endüstri mühendisliğinden lojistiğe kadar geniş bir uygulama alanına ulaşmıştır. Bu, bu alanlarda çok fazla gelişmenin ve ortak dijital dönüşüm olgusunun yolunu açmıştır. Nesnelerin internetinin özellikleri şu şekildedir:

 • Cihazların ve sistemlerin koordineli çalışmasını sağlayan bağlantı
 • Bu sistem sayesinde günlük hayatı birçok yönden kolaylaştıran nesneler
 • Karar verme için önemli veriler
 • Veri iletimi için ortamı hazırlayan iletişim
 • Aktarılan verilerden kaynaklanan bilgiler
 • Bilgiye dayalı davranış
 • Sayısız varlık arasında zengin ve karmaşık bilgi ağları oluşturan bir ekosistem

Nesnelerin İnterneti ve Güvenlik

Güvenlik, nesnelerin interneti ile ilgili en büyük sorunlardan biridir. Bu sensörler, örneğin kendi evinizde söyledikleriniz ve yaptıklarınız gibi birçok durumda son derece hassas veriler toplar. Bunu güvende tutmak tüketici güveni için hayati önem taşır. Ancak şimdiye kadar IoT’nin güvenlik sicili son derece zayıftı. Çok fazla sayıda IoT cihazı, aktarım halindeki ve beklemedeki verileri şifrelemek gibi güvenliğin temelleri hakkında çok az fikir verir.

Yazılımdaki kusurlar düzenli olarak keşfedilir, ancak birçok IoT cihazının yama yapma özelliği yoktur. Bu da risk altında oldukları anlamına gelir. Bilgisayar korsanları artık yönlendiriciler ve web kameraları gibi IoT cihazlarını aktif olarak hedefler. Çünkü doğal güvenlik eksiklikleri onları tehlikeye atmayı kolaylaştırır.

Ayrıca kusurlar, buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi gibi akıllı ev cihazlarını bilgisayar korsanlarına açık hale getirmiştir. Bunun sonucunda hükümetler buradaki riskler konusunda giderek daha fazla endişelenmeye başlamıştır. Örneğin İngiltere, IoT cihazlarının güvenliğiyle ilgili kendi yönergelerini yayınlamıştır. Bu yönergede, cihazların benzersiz şifrelere sahip olması, şirketlerin herkesin bir güvenlik açığı bildirebilmesi için halka açık bir iletişim noktası sağlaması (ve bunlara göre hareket edilmesi) ve üreticilerin cihazların güvenlik güncellemelerini ne kadar süre alacağını açıkça belirtmesi açıklanmıştır.

Ancak akıllı nesneler yapmanın maliyeti ihmal edilebilir hale geldiğinde bu sorunlar daha da yaygınlaşacak ve içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Tüm bunlar iş için de geçerlidir, ancak riskler daha da yüksektir. Endüstriyel makinelerin IoT ağlarına bağlanması, bilgisayar korsanlarının bu cihazları keşfetme ve onlara saldırma riskini artırır. Bu, işletmelerin bu ağların izole edildiğinden ve korunduğundan emin olmaları gerektiği anlamına gelir. Bu açıdan sensörler, getawayler ve diğer bileşenlerin güvenliği ile veri şifreleme bir zorunluluktur. Bununla birlikte nesnelerin interneti teknolojisinin mevcut durumu, bunu sağlamayı zorlaştırır. Bilgisayar korsanlarının internete bağlı, ancak korumasız bırakılmış endüstriyel sistemlere müdahale etme konusundaki belgelenmiş istekliliği göz önüne alındığında, bu endişe verici bir durumdur.

Nesnelerin İnterneti ve Gizlilik

Yaptığınız her şey hakkında veri toplayan tüm bu sensörler ile IoT, potansiyel olarak büyük bir gizlilik ve güvenlik sorunu ortaya çıkarır. Örneğin akıllı evler, ne zaman uyandığınızı (akıllı kahve makinesi etkinleştirildiğinde) ve dişlerinizi ne kadar iyi fırçaladığınızı (akıllı diş fırçanız sayesinde), hangi radyo istasyonunu dinlediğinizi (akıllı hoparlörünüz sayesinde), ne tür yemek yediğiniz (akıllı fırınınız veya buzdolabınız sayesinde), çocuklarınızın ne düşündüğü (akıllı oyuncakları sayesinde) ve sizi kimlerin ziyaret ettiği (akıllı kapı ziliniz sayesinde) söyleyebilir.

Bu verilere ne olduğu oldukça önemli bir gizlilik meselesidir. Tüm akıllı ev şirketleri, iş modellerini verilerinizi toplama ve satma üzerine kurmaz, ancak bazıları yapar. Çünkü birkaç farklı sensör okumasından bir kişi hakkında çok şey öğrenmek kolaydır.

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nasıl Çalışır?

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nasıl Çalışır?

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nasıl Çalışır?

Birçok IoT cihazı akıllı telefonlardaki bir uygulama aracılığıyla kontrol edilebildiğinden akıllı telefonlar IoT’de büyük bir rol oynamaktadır. Örneğin işten eve döndüğünüzde sizin için mükemmel sıcaklığı sağlamak için akıllı termostatınızla iletişim kurmak adına akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz. Üstelik bu, siz uzaktayken gereksiz ısıtma veya soğutmayı ortadan kaldırabilir ve potansiyel olarak enerji maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar.

IoT cihazları, sensörler tarafından makine öğrenimi yoluyla toplanan veriler üzerinde hareket eden sensörler ve mini bilgisayar işlemcileri içerir. Temel olarak nesnelerin interneti cihazları internete bağlı mini bilgisayarlardır ve kötü amaçlı yazılımlara ve bilgisayar korsanlığına karşı savunmasızdır.

Makine öğrenimi, bilgisayarların çevrelerinden veri toplayarak insanlara benzer şekilde öğrenmesidir ve nesnelerin interneti cihazlarını akıllı yapan da budur. Bu veriler, makinenin tercihlerinizi öğrenmesine ve kendisini buna göre ayarlamasına yardımcı olabilir. Makine öğrenimi, bilgisayarların birileri tarafından programlanmaya gerek kalmadan öğrenmesine yardımcı olan bir tür yapay zekadır.

Yerleşik sensörlere sahip cihazlar ve nesneler, farklı cihazlardan gelen verileri entegre eden ve en değerli bilgileri belirli ihtiyaçları karşılamak için oluşturulmuş uygulamalarla paylaşmak için analitik uygulayan bir IoT platformuna bağlanır.

Bu güçlü nesnelerin interneti platformları, hangi bilgilerin yararlı olduğunu ve hangilerinin güvenli bir şekilde göz ardı edilebileceğini tam olarak belirleyebilir. Bu bilgiler, olası sorunları oluşmadan önce tespit etmek için kullanılabilir.

Örneğin bir araba üretim işletmeniz varsa hangi isteğe bağlı bileşenlerin (örneğin deri koltuklar veya alaşım jantlar) en popüler olduğunu bilmek isteyebilirsiniz. Bu açıdan nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Bir showroomdaki hangi alanların en popüler olduğunu ve müşterilerin en uzun süre oyalandığı yerleri tespit etmek için sensörleri kullanabilirsiniz.
 • Hangi bileşenlerin en hızlı sattığını belirlemek için mevcut satış verilerini inceleyebilirsiniz.
 • Popüler ürünlerin stokta kalmaması için satış verilerini tedarikle otomatik olarak hizalayabilirsiniz.

Bağlı cihazlar tarafından toplanan bilgiler, gerçek zamanlı bilgilere dayanarak hangi bileşenlerin stoklanacağı konusunda akıllı kararlar vermenizi sağlar ve bu da zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.

IoT Uygulama Alanları

Nesnelerin interneti, akıllı evler ve akıllı şehirlerden imalat, teletıp ve hatta tarıma kadar birçok farklı pazarda ilerlemeyi sağlar. IoT’nin tam potansiyeli henüz görülmemekle birlikte hali hazırda bir dizi gerçek dünya uygulamasına sahiptir. Bu uygulama alanları aşağıdaki gibidir:

Günlük Hayatta Nesnelerin İnterneti

Siz farkında olmasanız bile günlük hayatınız IoT örnekleriyle doludur. Örneğin evin sıcaklığını ideal seviyelerde tutan akıllı termostatlar bu tekniği kullanır. Giderek popülerliği artan akıllı ev uygulamaları da bu tür uygulamalara dayanmaktadır. Benzer şekilde akıllı şehirler ve IoT da birbiriyle temas halinde olan iki kavramdır. Akıllı şehir sisteminin önemli bir parçası olan atık yönetim sistemi, nesnelerin interneti teknolojisinin bir uzantısıdır. Bu uygulama ile çöp kutusunun doluluk durumunu kolayca takip edebilirsiniz. Elbette nesnelerin internetinin günlük hayatta kullanımı bununla da sınırlı değildir. Araç takip adaptörleri, sağlık monitörleri, sensörlü güvenlik sistemleri ve hatta oyun konsolları bile bu teknolojiden birçok şekilde faydalanır.

Üretimde Nesnelerin İnterneti

Üretimde nesnelerin internetinin en açık örneği bu tür süreçlerin yürütüldüğü tesislerin yönetimidir. Bu teknoloji ile yönetim sürecindeki birçok adımı otomatikleştirebilirsiniz. Sonuç olarak makineler yalnızca daha verimli çalışmakla kalmaz; aynı zamanda daha az enerji kullanmalarına ve buna bağlı olarak maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur.

Bu teknoloji, üretim sürecinin her anının ayrıntılı bir şekilde izlenmesini ve analizini sağlayarak nihai ürünün kalitesini önemli ölçüde iyileştirir. Bunun nedeni süreçte meydana gelen arızayı tanımanın kolay olmasıdır.

Lojistik ve Ulaşımda Nesnelerin İnterneti

Ürün kalitesinin izlenmesine yardımcı olmak için konum, sıcaklık ve titreşim gibi verileri izlemek ve toplamak için nakliye konteynerleriyle birlikte nesnelerin interneti cihazları kullanılmaktadır. Boşta kalma süresini, taşıma sürelerini ve sürüş stillerini izleme yetenekleriyle araç takip sistemleri, filo yönetimine yardımcı olarak teslimat rotalarını daha verimli hale getirir ve sürücü güvenliğini artırır. Ayrıca yollar boyunca sensörlerden gelen gerçek zamanlı trafik verileri, sürücülerin hedeflerine daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Enerji Sektöründe Nesnelerin İnterneti

Enerji sektörü iki alana ayrılabilir: elektrik üretimi ve dağıtımı. Nesnelerin interneti, yalnızca üretim süreçlerini daha etkin ve verimli kılmakla kalmaz; aynı zamanda ihtiyaç temelli dağıtım süreçlerini de mümkün kılar. Bu, üretilen enerjinin makro ölçekte daha kapalı bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Pazarlamada Nesnelerin İnterneti

Bu teknoloji, pazarlama otomasyonu adı verilen yapılar oluşturmak için çok işlevseldir. Bu sistem sayesinde firmalar ürünlerinin nereye, ne zaman, nasıl ve kime satıldığını takip edebilir. Bu takibin sağladığı veriler ışığında üst yönetim, pazarlama faaliyetleri konusunda daha etkin kararlar alma olanağına sahiptir. Bu, şirketin genel başarısını artırır. Ayrıca Pazarlama 5.0 olarak da bilinen bu sistemler, satış sonrası hizmetlerin otomatik olarak çalışmasını sağlar. Bu sayede potansiyel bir müşteriyi sadık bir müşteriye dönüştürme süreci baştan sona kontrol edilir.

Nesnelerin İnternetinin Tarihçesi

Temel nesnelere sensörler ve zeka ekleme fikri 1980’ler ve 1990’lar boyunca tartışılmıştır. Ancak bazı projeler dışında ilerleme yavaştı. Kablosuz olarak iletişim kurabilen düşük güçlü çipler olan RFID sistemlerinin benimsenmesi, geniş bant internetin ve hücresel ve kablosuz ağların artan kullanılabilirliği ile birlikte bu sorunun bir kısmını çözdü. Diğer şeylerin yanı sıra dünyanın ihtiyaç duyabileceği her cihaz için yeterli IP adresi sağlaması gereken IPv6’nın benimsenmesi de IoT’nin ölçeklenmesi için gerekli bir adımdı.

Kevin Ashton, ‘nesnelerin interneti’ ifadesini 1999’da ortaya atmıştır ancak teknolojinin vizyona ulaşması en az on yıl daha almıştır. Ashton’a göre IoT, insan kültürünün birbirine bağlılığını, internetin birbirine bağlılığıyla bütünleştirir.

Konumlarını takip etmeye yardımcı olmak için pahalı ekipman parçalarına RFID sistemleri eklemek, ilk nesnelerin interneti uygulamalarından biriydi. Ancak o zamandan beri nesnelere sensör ve internet bağlantısı eklemenin maliyeti düşmeye devam etti ve uzmanlar, bu temel işlevin bir gün 10 Cent’e kadar mal olabileceğini ve neredeyse her şeyi internete bağlamayı mümkün kılacağını tahmin etmekteydi.

Başlangıçta nesnelerin interneti uygulamasının bazen makineden makineye (M2M) olarak bilindiği iş ve üretim için en ilgi çekiciydi, ancak şimdi evleri ve ofisleri akıllı cihazlarla doldurmak, onu neredeyse alakalı bir şeye dönüştürmek öne çıkmaktadır. İnternete bağlı cihazlar için ilk öneriler arasında ‘blog projeleri’ (kendileriyle ilgili verileri internete kaydeden ve blog yazan nesneler), her yerde bulunan bilgi işlem (veya ‘ubicomp’), görünmez bilgi işlem ve yaygın bilgi işlem yer alıyordu. Ancak ortaya çıkan IoT oldu.

IoT Verileri ve Yapay Zeka

IoT cihazları çok büyük miktarda veri üretir. Bu, bir motorun sıcaklığı veya bir kapının açık veya kapalı olup olmadığı veya akıllı bir sayaçtan okunan bilgiler hakkında bilgi olabilir. Tüm bu IoT verileri toplanmalı, saklanmalı ve analiz edilmelidir. Şirketlerin bu verilerden en iyi şekilde yararlanmalarının bir yolu, bu verileri alacak ve tahminlerde bulunmak için kullanacak olan yapay zeka (AI) sistemlerine beslemektir.

Örneğin Google, veri merkezi soğutma sisteminden bir yapay zekayı sorumlu tutmuştur. Yapay zeka, farklı seçimlerin gelecekteki enerji tüketimini nasıl etkileyeceğini tahmin eder. Bunun için ise binlerce IoT sensöründen alınan verileri kullanır. Google, makine öğrenimi ve AI kullanarak veri merkezlerini daha verimli hale getirmeyi başarmış ve aynı teknolojinin diğer endüstriyel ortamlarda kullanılabileceğini söylemiştir.

Nesnelerin İnterneti ve 5G

Nesnelerin interneti cihazları, verileri bağlamak ve paylaşmak için çeşitli yöntemler kullanır, ancak çoğu bir tür kablosuz bağlantı kullanır. Bununla birlikte çok sayıda farklı seçenek, bazılarının IoT iletişim standartlarının bugün Wi-Fi kadar kabul edilmesi ve birlikte çalışabilir olması gerektiğini iddia etmesine neden olmuştur.

Önümüzdeki birkaç yıldaki büyüme alanlarından biri şüphesiz IoT projelerini desteklemek için 5G ağlarının kullanılması olacaktır. 5G, bir kilometre kareye bir milyona kadar 5G cihazı sığdırma yeteneği sunar. Bu, çok küçük bir alanda çok sayıda sensörün kullanılmasının mümkün olacağı ve büyük ölçekli endüstriyel nesnelerin interneti dağıtımlarını daha olası hale getireceği anlamına gelir.

Örneğin İngiltere, iki akıllı fabrikada 5G ve IoT denemesine başlamıştır. Bununla birlikte 5G dağıtımlarının yaygınlaşması biraz zaman alabilir. Ericsson, 2025 yılına kadar hücresel ağlara bağlı yaklaşık beş milyar IoT cihazı olacağını tahmin ediyor, ancak bunların yalnızca dörtte biri geniş bant IoT olacak ve çoğunluğu 4G’ye bağlanacaktır.

Olası bir eğilim, nesnelerin interneti geliştikçe cloud’da işlenmek üzere daha az verinin gönderilmesi olabilir. Maliyetleri düşük tutmak için yalnızca cloud’a geri gönderilen yararlı verilerle cihazda daha fazla işlem yapılabilir. Bu, cloud’dan veya kurumsal veri merkezinden uzaktaki verileri toplayıp analiz edebilen kurcalamaya karşı korumalı uç sunucular gibi yeni teknolojiler gerektirecektir.

Endüstriyel IoT Nedir?

Endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) veya Endüstri 4.0, bir iş ortamında IoT teknolojisinin kullanımına verilen adlardır. Konsept, evdeki tüketici IoT cihazlarıyla aynıdır. Ancak bu durumda amaç, endüstriyel süreçleri ölçmek ve optimize etmek için sensörler, kablosuz ağlar, büyük veri, yapay zeka ve analitiklerin bir kombinasyonunu kullanmaktır.

Sadece tek tek şirketler yerine tüm tedarik zincirinde tanıtılırsa malzemelerin tam zamanında teslimi ve baştan sona üretim yönetimi ile etki daha da büyük olabilir. İş gücü üretkenliğini artırmak veya maliyet tasarruflarını artırmak iki potansiyel amaçtır, ancak IIoT, işletmeler için yeni gelir akışları da yaratabilir. Üreticiler, örneğin bir motor gibi yalnızca bağımsız bir ürün satmak yerine motorun kestirimci bakımını da satabilirler.

Endüstriyel nesnelerin interneti, özellikle cloud teknolojilerini kullanan sensörlerin ve cihazların enstrümantasyonu ve kontrolü ile ilgili olarak endüstriyel ortamlarda IoT teknolojisinin uygulanmasını ifade eder. Aşağıdakiler IIoT’nin bazı yaygın kullanımlarıdır:

 • Akıllı üretim
 • Önleyici ve kestirimci bakım
 • Akıllı güç şebekeleri
 • Akıllı şehirler
 • Akıllı dijital tedarik zincirleri

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0

Birçok farklı sektör, çalışmalarını iyileştirmek için IoT’yi benimsemiştir. Otomasyondaki gelişmeler, mevcut üretim ekipmanına yeni ve ucuz sensörler ekleme yeteneği ve operasyonel teknolojinin (OT) kurumsal BT ile yakınlaşması, birçok üreticinin operasyonlarını giderek daha fazla dijitalleştirme fırsatları aradığı anlamına gelir. Bu zorunluluk, üretim sürecini dönüştürmek, iş operasyonlarını iyileştirmek ve gelir artışı sağlamak için hem fiziksel hem de dijital dünyaları entegre eden Endüstri 4.0’a geçişe yol açmıştır.

Endüstri 4.0, Endüstriyel nesnelerin interneti olmadan mümkün olmazdı. IIoT, üreticilerin güvenliği geliştirmesini, bakım programlarını optimize etmesini, operasyonel verimliliği geliştirmesini ve operatörlerin daha etkili olmasını sağlamayı mümkün kılar.

Saha varlıklarının uzaktan durum izlemesi, teknisyenlerin günlerini daha iyi planlamasına ve sahalar arasında seyahat için harcanan zamanı azaltmasına olanak tanır. Fabrika katında sensörler hem üretilen malların hem de üretim sürecinin kendisinin kalitesini değerlendirmeye yardımcı olabilir. Bu da nihai ürün kalitesini daha tutarlı hale getirir ve kaliteyi iyileştirmek için ek fırsatlar ortaya çıkarır. Hareketli veya dönen makinelerdeki sensörler, varlıkların durumu hakkında kritik veriler toplayabilir ve bu veriler, tahmine dayalı bakım programlarını uygulamak, ekipmanın arıza süresini azaltmak ve bakım programlarını optimize etmek için kullanılabilir.

Gülce Genç

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans ve Anadolu Üniversitesi Reklamcılık bölümü lisans mezunu. 2021 yılından beri Cremicro Growth Hacking Ajansı'nda Büyüme Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Google Ads ve Google Analytics sertifikaları bulunmaktadır.